En levende middelaldergård

På sørsiden av Trondenes Historiske senter bygger Sør-Troms Museum "Allmenningr", et middelaldersk gårdsanlegg med hus, åkre, veier, gjerder og alt som hørte til en nordnorsk gård i tiden rundt år 1200. Gården skal bli en unik arena for formidling av norsk og lokal middelalderhistorie. Her skal publikum få møte husfruen og husbonden med familie, presten, trellen og tjenestejenta og flere andre personer med tilknytning til gården. De skal få møte husdyrene og selv få delta i de mange aktivitetene som den gang preget dagliglivet.

Husene bygges med bakgrunn i arkeologiske utgravninger og annet historisk kildemateriale fra Trondenes. I første fase bygges det en årestue og en stavkirke. Seinere kommer det til et fjøs, en smie og et uthus. Avdelingsleder ved regionmuseet, Frode Hansen, leder byggingen av årestuen og stavkirken i samarbeid med museumshåndverker Thor Larssen som selv står for en stor del av utførelsen. Byggearbeidene skjer i samarbeid med NTNU’s fag for «Tradisjonelt håndverk og teknisk bygningsvern». Allmenningr fungerer som praktisk læringsarena for studentene. 

Årestuen er et stolpebygd bolighus med tradisjon tilbake til oldtidens norske byggeskikk. Huset vil bli kledd med torvtak og torvvegger slik skikken var i den nordligste delen av landet. Innvendig har huset moldbenker langs veggene og åpent ildsted på golvet.

Stavkirken bygges som en kopi av Haltdalen stavkirke. Kirken vil få navnet «Kong Øysteins kirke» ettersom kong Øystein beordret et slikt kirkebygg under sitt besøk på Trondenes i 1114. Gjennom detaljstudier av verktøyspor og de håndsverksteknikkene som er brukt i den originale kirken, vil byggearbeidet kunne utføres med tilsvarende verktøy og teknikker som ble benyttet i middelalderen. 

Formidlingen på middelaldergården skal skje med utgangspunkt i en rekke fortellinger med tema innenfor rikshistorie, lokalhistorie og forskjellige samfunnsforhold som forholdet mellom konge og kirke, hverdagsliv, materiell kultur osv. Det meste av formidlingen vil skje gjennom rollefigurer, rollespill og interaktiv deltakelse. Målet er at vi skal oppleves som en levende middelaldergård både for lokalbefolkning og tilreisende uansett bakgrunn og alder. For skolebarn vil gården bli et levende klasserom. For offentlige aktører, bedrifter og andre grupper vil gårdsanlegget være en unik ramme rundt ethvert arrangement. 

Mesteparten av materialer og bygningsdeler til årestuen og stavkirken produseres ved regionmuseet i Sjøvegan før bygningene oppføres på Trondenes. Arbeidet med å reise årestuen på tunet er godt i gang. I august starter konstruksjonen av torvveggen som skal dekke alle sider av huset. I september skal årestuen stå ferdig. 

Etter en lang og komplisert periode med produksjon av materialer og bygningsdeler vil Kong Øysteins kirke reise seg på Trondenes våren 2019. Og går alt etter planen, vil gården åpne for publikum på St. Hans, 23 juni 2019.

Allmenningr bygges med tilskudd fra Kulturdepartementet, Troms fylkeskommune og Tusenårskomiteen for Harstad kommune.

 

Prosjektet administreres av Trondenes Historiske Senter. Prosjektleder er Ove Magnus Bore ved Museumshjelpen AS.

Nyhetsarkiv

"Avtrykk - Norske Grafikere 100 år"

Trastad Samlinger, Sør-Troms Museum representerte Outsider Art kunstneren Herleik Kristiansen på åpningen.

Trastad Samlinger på utstillingsåpning i Asker

Lørdag 27. april åpnet utstillingen "Svanene fra Lazarusdalen - norsk Outsider Art" på Trafo Kunsthall

Ledig stilling

Anna Rogde søker byssepersonell.

"Svanene fra Lazarusdalen - Norsk Outsider Art"

Utstillingsåpning 27. april - v/ Trafo Kunsthall, Dikemark psykiatriske sykehusmuseum og Trastad Samlinger.

Seiler i frisk bris

Seiltrening med breifokka, skonnert og storseilet. 

Vil du være Frøydis i sommer?

Ny spennende stilling ved Trondenes Middelaldergård

"Svanene fra Lazarusdalen - Norsk Outsider Art"

Det nærmer seg utstillingsåpning på Trafo Kunsthall!

To dekkskadetter er ansatt!

Nok en milepæl for skonnerten "Anna Rogde"

Nautikk studenter

Sør-Troms Museum inngår nå en samarbeidsavtale med UIT Norges arktiske universitet om opplæring av nautikk studenter om bord «Anna Rogde».

Tradisjonshåndverk

KJENNER DU EN UNG HÅNDVERKER som ønsker mer erfaring og kunnskap?