En levende middelaldergård

På sørsiden av Trondenes Historiske senter bygger Sør-Troms Museum "Allmenningr", et middelaldersk gårdsanlegg med hus, åkre, veier, gjerder og alt som hørte til en nordnorsk gård i tiden rundt år 1200. Gården skal bli en unik arena for formidling av norsk og lokal middelalderhistorie. Her skal publikum få møte husfruen og husbonden med familie, presten, trellen og tjenestejenta og flere andre personer med tilknytning til gården. De skal få møte husdyrene og selv få delta i de mange aktivitetene som den gang preget dagliglivet.

Husene bygges med bakgrunn i arkeologiske utgravninger og annet historisk kildemateriale fra Trondenes. I første fase bygges det en årestue og en stavkirke. Seinere kommer det til et fjøs, en smie og et uthus. Avdelingsleder ved regionmuseet, Frode Hansen, leder byggingen av årestuen og stavkirken i samarbeid med museumshåndverker Thor Larssen som selv står for en stor del av utførelsen. Byggearbeidene skjer i samarbeid med NTNU’s fag for «Tradisjonelt håndverk og teknisk bygningsvern». Allmenningr fungerer som praktisk læringsarena for studentene. 

Årestuen er et stolpebygd bolighus med tradisjon tilbake til oldtidens norske byggeskikk. Huset vil bli kledd med torvtak og torvvegger slik skikken var i den nordligste delen av landet. Innvendig har huset moldbenker langs veggene og åpent ildsted på golvet.

Stavkirken bygges som en kopi av Haltdalen stavkirke. Kirken vil få navnet «Kong Øysteins kirke» ettersom kong Øystein beordret et slikt kirkebygg under sitt besøk på Trondenes i 1114. Gjennom detaljstudier av verktøyspor og de håndsverksteknikkene som er brukt i den originale kirken, vil byggearbeidet kunne utføres med tilsvarende verktøy og teknikker som ble benyttet i middelalderen. 

Formidlingen på middelaldergården skal skje med utgangspunkt i en rekke fortellinger med tema innenfor rikshistorie, lokalhistorie og forskjellige samfunnsforhold som forholdet mellom konge og kirke, hverdagsliv, materiell kultur osv. Det meste av formidlingen vil skje gjennom rollefigurer, rollespill og interaktiv deltakelse. Målet er at vi skal oppleves som en levende middelaldergård både for lokalbefolkning og tilreisende uansett bakgrunn og alder. For skolebarn vil gården bli et levende klasserom. For offentlige aktører, bedrifter og andre grupper vil gårdsanlegget være en unik ramme rundt ethvert arrangement. 

Mesteparten av materialer og bygningsdeler til årestuen og stavkirken produseres ved regionmuseet i Sjøvegan før bygningene oppføres på Trondenes. Arbeidet med å reise årestuen på tunet er godt i gang. I august starter konstruksjonen av torvveggen som skal dekke alle sider av huset. I september skal årestuen stå ferdig. 

Etter en lang og komplisert periode med produksjon av materialer og bygningsdeler vil Kong Øysteins kirke reise seg på Trondenes våren 2019. Og går alt etter planen, vil gården åpne for publikum på St. Hans, 23 juni 2019.

Allmenningr bygges med tilskudd fra Kulturdepartementet, Troms fylkeskommune og Tusenårskomiteen for Harstad kommune.

 

Prosjektet administreres av Trondenes Historiske Senter. Prosjektleder er Ove Magnus Bore ved Museumshjelpen AS.

Nyhetsarkiv

Tilkallingsverter søkes

Vil du også starte arbeidsdagen som museumsvert med denne utsikten? 

Hederspris

"Anna Rogde" fikk hedersprisen årets fartøy 2018

En minnerik bursdagsfeiring

150-åringen fikk en minnerik fødselsdag 20. august, og vil takke alle involverte. 

Vi bygger stein- og torvvegg

Opplev middelaldersk bygningshåndverk i praksis på Trondenes

Gratulerer med dagen "Anna Rogde"

20.august er det nøyaktig 150 år siden "Anna" og "Albert" ble sjøsatt ut i fra Bangsund i Namsos.  

Anna Rogde 150 år- besøker havner i Sør-Troms

"Anna Rogde" besøker Sjøvegan, Tennevoll, Hamnvik, Grovfjord og Lundenes i uke 35, med omvisning, historie og fjordtur.

Sagn - et viktig forskningsprosjekt

Ivaretar nordnorsk fortellertradisjon i en tid hvor Pocahontas m.fl "utkonkurrerer" hulder, draug og marmæl. 

Japansk kunst i Outsider Art Street Gallery.

I neste og siste utstilling på galleriet i Gågata, vises kunst av Masao Obata.
Åpnes 23.06 kl. 12:00

150 år - 150 smykker

Gammel ishud fra skonnerten "Anna Rogde" ble unike jubileumssmykker.

Første stavkirke på 900 år

Øks, furu og bachelorgrad