Kunstner søkes!

Vi vil gjenoppdage våre gjenstander gjennom den kunstneriske prosessen. Profesjonelle kunstnere, Outsider Art kunstnere og kunststudenter kan søke. 

ÅPEN INVITASJON 

Museet inviterer kunstnere til en oppdagelsesreise i vårt gjenstandsmagasin på Stangnes/Harstad. 

Kort om samlingen

Sammensetningen av gjenstandene bærer preg av at de er en såkalt bysamling. Museet har sett det som sin oppgave å dokumentere byens hovednæringer med særlig vekt på verkstedindustrien i perioden 1900 – 1950. Videre stammer en god del objekter fra byens husholdninger. Samlingen er svært uensartet og omfatter i hovedsak perioden 1900 – 1950. 

Byens verkstedindustri og lokal skipsbygging utgjør derved en større del av gjenstandsmaterialet -  først og fremst representert gjennom de ulike yrkesgruppenes verktøy. Øvrig næringsliv, som lokal tekstilindustri, næringsmiddelindustri, trykkerivirksomhet, fotografer og apotek er representert i samlingen, men i noe mindre grad. Museet overtok i 1990 en mindre privat samling av objekter knyttet til handelsnæringen i sørlige del av Troms og nordre Nordland.

Husholdningsobjekter inklusive møbler og interiørtekstiler finnes for en stor del opp til rundt 1950-70-tallet, inklusive objekter som representerer tidlig «husholdnings» - teknologi (støvsugere, radio mm). En del objekter (rundt 300) kan knyttes til byens forsvarshistorie og 2. verdenskrig. En del av denne gruppen gjenstander er de såkalte «russefange-objektene», som er en særlig bevaringsverdig del av THS sin gjenstandsamling. Nærmere 300 objekter kan klassifiseres som leker. Det finnes også en god del objekter knyttet til fritid og friluftsliv.

Når og hvor

Magasinet er åpen for besøk fra uke 36. Det vil være anledning til å ha lengre opphold i magasinet sammen med konservator. Vi ønsker også at deler av produksjonsprosessen legges til museets eget Street Gallery i Harstad Sentrum. 

Mål

Museet ønsker at vi skal gjenoppdage våre gjenstander på nytt gjennom den kunstneriske prosessen. Vi ønsker oss nye perspektiv på vår samling. Slik kan kunsten være en inspirasjon i museets samlingspraksis. 

  • Presentasjon – Street Gallery, Harstad
  • Kunstverkene presenteres i en utstilling i perioden 23. september til 8. oktober 2017.

Søknad

Profesjonelle kunstnere, Outsider Art kunstnere, kunststudenter i alle kategorier og sjangre kan søke til prosjektet. Alle media og teknikker er tillatt. 

  • Søknaden skal gi innblikk i søkerens eget arbeid samt en kort tekst om ens egen interesse. 
  • De søkerne som velges ut får utstillingsplass. I forbindelse med utstillingen vil det bli gitt et honorar på 5 000 kroner. 
  • Søknadsfrist: 16. juni

 

Søknad sendes på epost til 

nina@stmu.no

 

 

Nyhetsarkiv

Japansk kunst i Outsider Art Street Gallery.

I neste og siste utstilling på galleriet i Gågata, vises kunst av Masao Obata.
Åpnes 23.06 kl. 12:00

150 år - 150 smykker

Gammel ishud fra skonnerten "Anna Rogde" ble unike jubileumssmykker.

Første stavkirke på 900 år

Øks, furu og bachelorgrad 

Ny direktør ansatt

Sabrina van der Ley er ansatt som direktør i Stiftelsen Sør-Troms Museum

Nytt fellesmagasin

Hallen på ca. 1700 m2 vil gi oss muligheten til å utvikle ett fellesmagasin for hele Sør-Troms Museum.

Bokslipp

DEN SORTE HUNDEN, ny bok med nordnorske sagn av Sonja Westrheim på Sør-Troms Museum og Alvin Jensvold

Nominert til Årets Museum 2018

Kreative arbeidsprosesser, inkludering og nytenkning er blant ordene juryen bruker i beskrivelsen om Sør-Troms Museum. 

Stilling ledig

Sør-Troms Museum har ledig stilling som direktør

Ny skipper ombord

Verdens eldste skonnert har ansatt ny skipper. 

Follow the Vikings

Som partner i stort EUprosjekt besøkes Harstad av et nyskapende vikingshow lørdag 22. september 2018!