Nominert til Årets Museum 2018

Kreative arbeidsprosesser, inkludering og nytenkning er blant ordene juryen bruker i beskrivelsen om Sør-Troms Museum. 

Blaafarveværket, Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Sør-Troms Museum er årets nominerte. Konstituert direktør Espen Bornø synes det er stor stas å bli nominert, ikke minst med tanke på flotte ord fra juryen. Det er en honnør til alle som jobber på museet, styret og ikke minst alle våre frivillige.

I begrunnelsen for hvorfor Sør-Troms Museum er nominert trekker Norges Museumsforbund fram arbeidet med byggingen av middelaldergården Allmenningr og skriver "Kreative arbeidsprosesser, inkludering og nytenkning preger etableringen av Allmenningr med årestue og stavkirke. Gjennom samarbeidet med NTNU i Trondheim gjenfinnes glemte teknikker og kunnskap." Åpningen av kulturlandskapet og museets formidling av den vonde historien trekkes også fram.

Trastad samlinger får også stor oppmerksomhet omkring arbeidet på den faste samlingen og ikke minst det nyetablerte Outsider Art Street Gallery. Juryen forklarer at "Arbeidet med å samle inn, bevare og forske på kunst skapt i de mentale og sosiale randsonene er nybrottsarbeid. Respekten for og ønsket om å hylle enkeltindividet reiser essensielle spørsmål rundt demokratiske prosesser, menneskeverd, selvråderett og mangfoldets eksistensberettigelse. Den innovative måten Trastad Samlinger presenterer, vurderer og vektlegger Outsider Art som fullverdig og likestilt kunstart, manifesterer et tankesett som er unikt såvel nasjonalt som internasjonalt."

Bornø presiserer at det er gode museer vi er satt opp mot. Utdelingen skjer allerede 18. april under Årsmøtet til Museumsforbundet som arrangeres i Mosjøen. Nå koser vi oss stort med flotte ord fra juryen, som er en bekreftelse på at vårt arbeid blir sett og verdsatt.

 

Her er hele pressemeldingen fra Norges Museumsforbund: 

De tre nominerte institusjonene er hver på sitt vis innovative fyrtårn og aktører med tydelig profilering rundt kjernefelt i museumsdriften. Alle har lenge vært i kontinuerlig fornyelse mot nye mål.

Blaafarveværket

Det finnes knapt en mer idyllisk plett i det norske sommerhalvåret enn Blaafarveværket. Gjennom bindingsverksbygningene, bredt anlagte kunstutstillinger og gamle arbeiderboliger formidles et viktig stykke norsk industrihistorie. Opprettet i 1773 for å utvinne kobolt i gruvene på Modum og i sin tid et industrianlegg av europeisk format. Blaafarveværket er et levende museum i stadig utvikling. Opplevelsene, kunsten og fortellingene knyttes tett til den egenartede industrien, også til dens vekst og fall. Kunnskapsformidling og historisk forankring er kjernen i også årets nyvinning; en 32 meter lang hengebro mellom bergfestene inne istrossen i Clara stoll. Her synliggjøres hvordan malmårene ble overvunnet med rå håndkraft. I år feirer Blaafarveværket at det er 50 år siden ekteparet Tone og Kjell Steinsvik berget den avskrevne industriog arbeiderhistorien. En uforbeholden faglig kjærlighet til kulturminnene, naturen, bygningsarven og kunsten, har vært og er fortsatt fundamentet for all utvikling av Blaafarveværket som kulturattraksjon.

 

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Slaget på Stiklestad er nasjonshistorie, og Spelet om Heilag Olav en årviss begivenhet som utspiller seg ved de tre kirkene. Formidlingen på Stiklestad Nasjonale Kultursenter bygger på vissheten om at de «politiske, kulturelle og åndelige dimensjonene» ved «Olavsarven» har en helt særskilt gjenklang i dagens samfunn. Med sagaenes livskraft og den historiske beredskapen som virkemidler, bygges kompetanse innen demokratiske prosesser, bred kunnskapsformidling og inkludering i lokal og internasjonal forstand. Ungdommens talerstol og samarbeidet med Falstad om «Se meg!», der flyktninger deler personlige fortellinger om identitet, minner og tilhørighet, er eksempler på dette. Vektleggingen av ønsket om og oppmuntringen til dialog viser at Stiklestad Nasjonale Kultursenter utfordrer og stiller krav til seg selv og sine besøkende. Det forplikter å inkludere og engasjere publikum. Ambisjonene for de ulike avdelingene fram mot tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad i 2030 bærer bud om en institusjon som med historien som våpen brenner for vår felles framtid.

 

Sør-Troms Museum

Sør-Troms Museum har sitt hjerte på Trondenes i Harstad, men det banker varmt og engasjert langt utenfor senterets nærområde. Sør-Troms Museum går opp sporene fra vikingsetene og middelalderen gjennom å åpne kulturlandskapet rundt Trondenes kirke. Kreative arbeidsprosesser, inkludering og nytenkning preger etableringen av Allmenningr med årestue og stavkirke. Gjennom samarbeidet med NTNU i Trondheim gjenfinnes glemte teknikker og kunnskap. Sør-Troms Museum anerkjenner og blottstiller ikke minst de vondeste aspektene ved historien. På samme vis som museet hegner om krigsfangeleirtuftene, har de gjennom Trastad Samlinger tatt vare på hverdagene ved Nord-Norges første sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede. Trastad Samlingers faste samling av Outsider Art og det nyetablerte Outsider Street Gallery i Harstad, er en verdifull påminnelse om individets skapende kraft. Arbeidet med å samle inn, bevare og forske på kunst skapt i de mentale og sosiale randsonene er nybrottsarbeid. Respekten for og ønsket om å hylle enkeltindividet reiser essensielle spørsmål rundt demokratiske prosesser, menneskeverd, selvråderett og mangfoldets eksistensberettigelse. Den innovative måten Trastad Samlinger presenterer, vurderer og vektlegger Outsider Art som fullverdig og likestilt kunstart, manifesterer et tankesett som er unikt så vel nasjonalt som internasjonalt.

-------------------

Juryen for årets museum består av stortingsrepresentant Svein Harberg (leder), Isabella Nilsson,

Ständig sekreterare Kungl. Akademien för de fria konsterna, og Mode Steinkjer, kulturredaktør i

Dagsavisen. Sekretær for juryen er Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund.

Kontaktperson: Juryleder Svein Harberg (909 45 678)

---------------------

På vegne av juryen

Liv Ramskjær (924 27 878)

Nyhetsarkiv

Hederspris

"Anna Rogde" fikk hedersprisen årets fartøy 2018

En minnerik bursdagsfeiring

150-åringen fikk en minnerik fødselsdag 20. august, og vil takke alle involverte. 

Vi bygger stein- og torvvegg

Opplev middelaldersk bygningshåndverk i praksis på Trondenes

Gratulerer med dagen "Anna Rogde"

20.august er det nøyaktig 150 år siden "Anna" og "Albert" ble sjøsatt ut i fra Bangsund i Namsos.  

Anna Rogde 150 år- besøker havner i Sør-Troms

"Anna Rogde" besøker Sjøvegan, Tennevoll, Hamnvik, Grovfjord og Lundenes i uke 35, med omvisning, historie og fjordtur.

Sagn - et viktig forskningsprosjekt

Ivaretar nordnorsk fortellertradisjon i en tid hvor Pocahontas m.fl "utkonkurrerer" hulder, draug og marmæl. 

Japansk kunst i Outsider Art Street Gallery.

I neste og siste utstilling på galleriet i Gågata, vises kunst av Masao Obata.
Åpnes 23.06 kl. 12:00

150 år - 150 smykker

Gammel ishud fra skonnerten "Anna Rogde" ble unike jubileumssmykker.

Første stavkirke på 900 år

Øks, furu og bachelorgrad 

Ny direktør ansatt

Sabrina van der Ley er ansatt som direktør i Stiftelsen Sør-Troms Museum