Ta en tur på museet - fra sofakroken din (3)

Magdalene Norman - unik søkbar fotosamling på nett.

Det var en nesten glemt fotograf en fikk børstet støvet av da fotoarkivet etter Norman ble oppdaget på loftet i Strandgata i 1985. Arkivet på nesten 7000 bilder, i hovedsak glassplatenegativer, ble samlet inn og tatt vare på av daværende Trondarnes Distriksmuseum. I dag representerer Magdalene Normans bilder et av få tilnærmet komplette fotoarkiver etter de tidligste fotografen våre.

Magdalene Norman var neppe den best kjente fotografen i Harstad i sin samtid. Hun var i utgangspunktet heller ikke fotografen med størst produksjon eller den lengste virketiden. Hun er imidlertid blant de relativt få fotografene en har bevart en trolig bortimot komplett produksjon etter. Hele samlingen etter henne er digitalisert, og ligger som mappe på Digitalt Museum. Her er alle registrerte bilder fra Magdalene Normans fotoarkiv, samt en del relaterte bilder samlet inn fra andre kilder. Bildene er søkbare på de bestillernavnene og bestilleradressene som Magdalene Norman selv noterte på omslaget til hver enkelt glassplate, samt på de navnene som er blitt registrerte etter opplysninger fra informanter i ettertid. Vær oppmerksom på at stavemåtene kan være noe eksentriske eller gammelmodige (dette gjelder særlig stedsnavn, men også personnavn kan være feilstavet av fotografen selv).

Bildene ser du på Digitalt Museum. Finner du noen slektninger her?

 

Magdalene Norman ble født på Korsnes i Tysfjord den 1. januar 1877. Faren var forretningsdrivende, poståpner og dampskipsekspeditør. Hun fikk sitt første fotoapparat som 16-åring, og gikk i fotolære hos fotograf Julius Frøseth i Trondheim før hun begynte som omreisende fotograf, blant annet sammen med den allerede etablerte fotografen "Diddi" Norman (ikke i slekt) en gang etter 1895. De hadde fast fotostudio i Saltdalen. Bildene fra denne tiden kan derfor være merket både "Magdalene Norman" og "M. & D. Norman". I 1906 dro hun til USA sammen med venninnen Claudia Christoffersen fra Bodø. Her ble hun rammet av tuberkulose, og måtte returnere til Norge i 1909. Etter hjemkomsten tilbragte hun en tid på sanatorium i Oslo.

I 1911 etablerte hun seg som fotograf med eget atelier i tredje etasje på "Sauebrygga" i Strandgata i Harstad. Hun hadde også atelierer i Tysfjord, ett i Kjøpsvik og ett på Korsnes, samt på Andenes - det siste leide hun av kollegaen Halfdan Holm i Harstad, som også drev fotografering på Andenes av og til. Atelierene kan ofte identifiseres med utgangspunkt i gulvet: I Harstad var det linoleumsbelegg med et geometrisk mønster, mens fotostudioet på Andenes kan identifiseres ved at bordene i tregulvet går på tvers av fotoretningen. Atelierene i Tysfjord har tregulv der bordene går parallelt med fotoretningen. Hun arbeidet med kompanjongene Claudia Christoffersen og Frida Thode. Mange av bildene er derfor signert "Norman & Co", "Norman & Christoffersen" eller "Norman & Thode".

Magdalene Norman tok både landskapsbilder og bilder av folk i arbeid ute, interiører, bygninger og båter, samt laget reproduksjoner av andres eller egne eldre bilder. Såkalte post mortem-bilder er også representert i samlingen. Det er imidlertid portrettfotografiene som dominerer. Dette skyldes kanskje mest at det var dette det var mest etterspørsel etter. Men det skal også ha vært denne typen fotografering hun likte best. 

De fleste av portrettene hennes framstår riktignok som "samlebåndsproduksjon", i likhet med det meste som ble produsert i bransjen. Men hun har også en rekke veldig fine portretter som er mer vellykkede personkarakteriseringer enn de typisk stive og formelle portrettene som dominerte. Hun synes å ha hatt evnen til å få folk til å slappe av i studio, og eksperimenterte ofte med portrettene sine, der iscenesettingen ved hjelp av positurer, rekvisitter og "kreativ retusjering" ofte er lekende og bryter de gamle konvensjonene for hvordan et portrettbilde tatt i studio "skulle se ut". Mange av portrettene er dessuten tatt hjemme hos folk eller i miljøene der personene til vanlig hørte hjemme. De portretterte personene her får selvsagt et langt mer avslappet og naturlig preg enn hva som er tilfelle i de mer typiske studiobildene.

I 1918 flyttet hun til Larvik, der hun blant annet drev en kombinert foto- og tobakksforretning. Thorleif Østgaard hadde da allerede overtatt forretningen i Harstad.  I 1940 flyttet hun tilbake til Korsnes der hun overtok som poståpner og postekspeditør etter at broren Sverre døde. Hun flyttet på aldershjem i Lødingen i 1970, der hun døde i 1979, nesten 103 år gammel.

 

#museenescoronadugnad

Nyhetsarkiv

Nye koronatiltak

Slik påvirkes Trondenes Historiske Senter av kommunens koronatiltak.

Vil du bli vår nye skipper?

Vi har ledig stilling som skipper på "Anna Rogde"

Trastad Samlinger

Nasjonalt senter for Outsider Art

Skonnerten "Anna Rogde" er klar for vinteropplag.

Stor dugnad for "ho Anna". 

Ferdigrestaurert

Etter tilskudd fra Sametinget har vi de siste månedene restaurert Gorsasgammen i Salangen. 

Kake take-away

Nytt tilbud på Trondenes Historiske Senter

Velkommen til et trygt museum

Trondenes Historiske Senter er åpen hver dag, men arrangement t.o.m. 22.11 avlyses for å begrense unødvendig samling av mennesker. 

Trondenesdagene 2020

Og så var Trondenesdagene plutselig og litt for tidlig over, MEN vi klarte å ha festival i 7 dager!

«Anna Rogde» på verksted i Lofoten

Skonnerten ankom Lofoten forrige onsdag med seks unge mannskaper fra ungdomsprosjektet "Ungt Blod" om bord. 

Kunst fra Trastad Samlinger i Finland

De siste årene har vi samarbeidet med våre finske kolleger innen Outsider Art feltet og kunsten vises flere steder i høst.