Ta en tur på museet - fra sofakroken din (3)

Magdalene Norman - unik søkbar fotosamling på nett.

Det var en nesten glemt fotograf en fikk børstet støvet av da fotoarkivet etter Norman ble oppdaget på loftet i Strandgata i 1985. Arkivet på nesten 7000 bilder, i hovedsak glassplatenegativer, ble samlet inn og tatt vare på av daværende Trondarnes Distriksmuseum. I dag representerer Magdalene Normans bilder et av få tilnærmet komplette fotoarkiver etter de tidligste fotografen våre.

Magdalene Norman var neppe den best kjente fotografen i Harstad i sin samtid. Hun var i utgangspunktet heller ikke fotografen med størst produksjon eller den lengste virketiden. Hun er imidlertid blant de relativt få fotografene en har bevart en trolig bortimot komplett produksjon etter. Hele samlingen etter henne er digitalisert, og ligger som mappe på Digitalt Museum. Her er alle registrerte bilder fra Magdalene Normans fotoarkiv, samt en del relaterte bilder samlet inn fra andre kilder. Bildene er søkbare på de bestillernavnene og bestilleradressene som Magdalene Norman selv noterte på omslaget til hver enkelt glassplate, samt på de navnene som er blitt registrerte etter opplysninger fra informanter i ettertid. Vær oppmerksom på at stavemåtene kan være noe eksentriske eller gammelmodige (dette gjelder særlig stedsnavn, men også personnavn kan være feilstavet av fotografen selv).

Bildene ser du på Digitalt Museum. Finner du noen slektninger her?

 

Magdalene Norman ble født på Korsnes i Tysfjord den 1. januar 1877. Faren var forretningsdrivende, poståpner og dampskipsekspeditør. Hun fikk sitt første fotoapparat som 16-åring, og gikk i fotolære hos fotograf Julius Frøseth i Trondheim før hun begynte som omreisende fotograf, blant annet sammen med den allerede etablerte fotografen "Diddi" Norman (ikke i slekt) en gang etter 1895. De hadde fast fotostudio i Saltdalen. Bildene fra denne tiden kan derfor være merket både "Magdalene Norman" og "M. & D. Norman". I 1906 dro hun til USA sammen med venninnen Claudia Christoffersen fra Bodø. Her ble hun rammet av tuberkulose, og måtte returnere til Norge i 1909. Etter hjemkomsten tilbragte hun en tid på sanatorium i Oslo.

I 1911 etablerte hun seg som fotograf med eget atelier i tredje etasje på "Sauebrygga" i Strandgata i Harstad. Hun hadde også atelierer i Tysfjord, ett i Kjøpsvik og ett på Korsnes, samt på Andenes - det siste leide hun av kollegaen Halfdan Holm i Harstad, som også drev fotografering på Andenes av og til. Atelierene kan ofte identifiseres med utgangspunkt i gulvet: I Harstad var det linoleumsbelegg med et geometrisk mønster, mens fotostudioet på Andenes kan identifiseres ved at bordene i tregulvet går på tvers av fotoretningen. Atelierene i Tysfjord har tregulv der bordene går parallelt med fotoretningen. Hun arbeidet med kompanjongene Claudia Christoffersen og Frida Thode. Mange av bildene er derfor signert "Norman & Co", "Norman & Christoffersen" eller "Norman & Thode".

Magdalene Norman tok både landskapsbilder og bilder av folk i arbeid ute, interiører, bygninger og båter, samt laget reproduksjoner av andres eller egne eldre bilder. Såkalte post mortem-bilder er også representert i samlingen. Det er imidlertid portrettfotografiene som dominerer. Dette skyldes kanskje mest at det var dette det var mest etterspørsel etter. Men det skal også ha vært denne typen fotografering hun likte best. 

De fleste av portrettene hennes framstår riktignok som "samlebåndsproduksjon", i likhet med det meste som ble produsert i bransjen. Men hun har også en rekke veldig fine portretter som er mer vellykkede personkarakteriseringer enn de typisk stive og formelle portrettene som dominerte. Hun synes å ha hatt evnen til å få folk til å slappe av i studio, og eksperimenterte ofte med portrettene sine, der iscenesettingen ved hjelp av positurer, rekvisitter og "kreativ retusjering" ofte er lekende og bryter de gamle konvensjonene for hvordan et portrettbilde tatt i studio "skulle se ut". Mange av portrettene er dessuten tatt hjemme hos folk eller i miljøene der personene til vanlig hørte hjemme. De portretterte personene her får selvsagt et langt mer avslappet og naturlig preg enn hva som er tilfelle i de mer typiske studiobildene.

I 1918 flyttet hun til Larvik, der hun blant annet drev en kombinert foto- og tobakksforretning. Thorleif Østgaard hadde da allerede overtatt forretningen i Harstad.  I 1940 flyttet hun tilbake til Korsnes der hun overtok som poståpner og postekspeditør etter at broren Sverre døde. Hun flyttet på aldershjem i Lødingen i 1970, der hun døde i 1979, nesten 103 år gammel.

 

#museenescoronadugnad

Nyhetsarkiv

Ungt blod for gammel dame

Ungdomsprosjekt for Anna Rogde

Vårrengjøring på Hemmestad Brygge

Det er fortsatt mye snø ute, men innendørs er våren i rute. 

Digitale museumsbesøk

Sør-Troms Museum lager flere korte videosnutter fra våre utstillinger, slik at vi kan gjøre det vi liker best - nemlig å formidle vår lokale historie.  

På slippen

Skonnerten "Anna Rogde" anno 1868 har sitt årlige slippsett. 

Ta en tur på museet - fra sofakroken din (5)

Hvorfor var det 3 bjørner i Folkeparken?

Ta en tur på museet - fra sofakroken din (4)

Disse hønene er laget av Herleik Kristiansen og er klare for hjemmepåske på Trastad Samlinger. 

Fra Køyeklær til smittevernantrekk

Skonnerten kom til nytte for helsevesenet. 

I Tore Hunds kjølvann

Et spektakulært seilas fra Bjarkøy til Egge planlegges fra 1.-15. juli 2020. 

Fotoinnsamling KORONA 2020

Hjelp oss å dokumentere det som kommer til å bli historie allerede nå, mens det pågår.

Ta en tur på museet - fra sofakroken din (2)

Karly Mikalsen ble kalt "ikke opplæringsdyktig", men på arbeidsstua på Trastad fikk hun lov å bruke hendene og kreativiteten. Dette er ei gladhistorie i inngangen i helga.