Ledige stillinger, Salangen

Vi søker museumsverter og Drift- og vedlikeholdsassistenter til Lundbrygga. 

Regionmuseet søker museumsverter og drifts- og vedlikeholdsassistenter i Salangen kommune for sommersesongen 2020. 

Lundbrygga ligger midt i Sjøvegan sentrum, som kan beskrives som et møtepunkt mellom kystkultur og innlandskultur i Salangen. Sjøvegan er i dag kommunesentrum i Salangen kommune, og har lange tradisjoner for handel og varebytte mellom innland og kyst. Dagens brygge ble oppført i mellomkrigstida og inngår i en lang tradisjon på Sjøvegan. Brygga utgjør i dag et museum hvor du kan se utstillingen ”Fjord = Ferd”, som forteller om kystkulturen i Astafjorden. Museet har også temporære utstillinger og arrangement gjennom hele året. Du kan lese mer om Lundbrygga på stmu.no/lundbrygga

  • Arbeidssted Museumsverter; Lundbrygga, Sjøvegan.
  • Arbeidssted Drifts- og vedlikeholdsassistenter; Varierende arbeidssted på museets anlegg i regionen.
  • Periode: f.o.m. 22. juni - t.o.m. 9. august

Les mer om stillingene på jobbnorge.no

Nyhetsarkiv

Jomfrufyring i smia

Essa testet for første gang på Trondenes Middelaldergård. 

Juniorklubben

Hva skjer på en middelaldergård i løpet av et år? Hva slags klær og utstyr hadde de? Hvordan levde de? Juniorklubben er i gang for 2. året. 

Kan Siv styre Anna mot statsbudsjett?

Anna Rogde fikk i år tildelt 1 mill. kroner over revidert statsbudsjett, etter forslag fra Per Willy Amundsen.

Outsider Art til Nasjonalmuseets åpningsutstilling

To Outsider Art kunstnere tilknyttet Trastad Samlinger, Sør-Troms Museum er valgt ut til åpningsutstillingen i den nye lyshallen!

Desinfeksjon og renhold

Forbilde: Lungespesialist Jens Harald Holmboe ga ros til Trondenes Historiske Senter som forbilde i sin kronikk i HT. 

Mauring og bursdagsfeiring

I anledning «Anna Rogdes» 152-års dag 20. august, ble hun behørig feiret med mauring, kaffe og kake.

Middelalderaktiviteter hver dag

Trondenes Middelaldergård kan tilby daglige aktiviteter i hele august og september.

Seiler videre

Gleden er stor nå som skonnerten S/S "Anna Rogde" er friskmeldt og allerede ute på nytt seilas. 

Koronasuksess

Trondenes Middelaldergård planla en sommer ut fra koronarestriksjoner, og resultatet ble et mye bedre tilbud enn i fjor!

Sjøsettes torsdag

Skonnerten "Anna Rode" er snart klar til å seile igjen.