Ungt blod for gammel dame

Ungdomsprosjekt for Anna Rogde

Prosjektet "ungt blod for gammel dame" hadde oppstart i forrige uke. To dager i uka skal ungdommer fra 13-16 år samles ombord på Anna Rogde for å lære om teori, grunnleggende sjømannskap og praktisk båt-håndtering (blant annet gjennom oppgaver som fortøyning, sette seil, utkikk, rormann, ankring, seiling og navigering på dag og natt). Hovedmålet er å bygge opp et ungt mannskap til Anna Rogde, slik at Anna Rogde kan stille på Tall Ships Race igjen i fremtiden (årlig internasjonal seilregatta som har som hovedmål å bidra til å utvikle og utdanne ungdommer gjennom seiltrening).

I første omgang er det elever fra Stagnes Ungdomsskole som deltar på prosjektet, men senere vil det bli aktuelt å utvide fritidstilbudet til andre ungdom/videregående skoler i Harstad-regionen. Prosjektet ledes av seiler Halvard Eneberg, i samarbeid med skipper på Anna Rogde, Eilif Aslak Gabrielsen samt fagperson fra Stagnes Ungdmsskole Film og Mediegruppe, i filmteknikk og redigering.

Takket være tilskudd fra Sparebankstiftelsen DnB og Norsk Forening for Fartøyvern er prosjektet i gang.

Prosjektet kan følges på instagram: anna.rogde.ungtblod

Nyhetsarkiv

Skonnerten "Anna Rogde" er klar for vinteropplag.

Stor dugnad for "ho Anna". 

Ferdigrestaurert

Etter tilskudd fra Sametinget har vi de siste månedene restaurert Gorsasgammen i Salangen. 

kake take-away

Nytt tilbud på Trondenes Historiske Senter

Velkommen til et trygt museum

Trondenes Historiske Senter er åpen hver dag, men arrangement t.o.m. 22.11 avlyses for å begrense unødvendig samling av mennesker. 

Trondenesdagene 2020

Og så var Trondenesdagene plutselig og litt for tidlig over, MEN vi klarte å ha festival i 7 dager!

«Anna Rogde» på verksted i Lofoten

Skonnerten ankom Lofoten forrige onsdag med seks unge mannskaper fra ungdomsprosjektet "Ungt Blod" om bord. 

Kunst fra Trastad Samlinger i Finland

De siste årene har vi samarbeidet med våre finske kolleger innen Outsider Art feltet og kunsten vises flere steder i høst.

Restaurering

Sametinget har gitt tilskudd til restaurering av Gorsasgammen i Salangen.

Guide inkludert i billetten!

Vi tror på historier ansikt til ansikt. PS: i høstferien 6.-9. oktober har vi utvidet aktivitet med barna i fokus!

Trondenesdagene 2020

Billettsalget er i gang. Det er begrenset antall plasser i år, og det kan derfor være lurt å sikre seg billett allerede i dag!