Ferdigrestaurert

Etter tilskudd fra Sametinget har vi de siste månedene restaurert Gorsasgammen i Salangen. 

Gammen er godt kjent blant befolkningen og fremstår i folks bevissthet med klar referanse til samisk byggeskikk. Den er en kroksperregamme med en liten tilført laftekonstruksjon med vindu. Bygget var tekket med knasteplast og torv. Restaureringen ble omfattende der alle raiene og deler av kroksperrene måtte skiftes ut. Plasten ble fjernet og gammen ble tekt på tradisjonelt vis med never og torv. På jordkjelleren, som ligger på baksiden av gammen, var taket kollapset. Denne har fått nå fått nytt tak med åser og raier i bjørk og med tekking av never og torv. På begge byggene er det laget nye dører og så nå venter vi på hengslene til dørene som er laget av smeden Hans-Erik Olsen ved Nord-Troms museum. Til våren skal området ryddes og klargjøres for besøk. 

Nyhetsarkiv

Skonnerten "Anna Rogde" er klar for vinteropplag.

Stor dugnad for "ho Anna". 

kake take-away

Nytt tilbud på Trondenes Historiske Senter

Velkommen til et trygt museum

Trondenes Historiske Senter er åpen hver dag, men arrangement t.o.m. 22.11 avlyses for å begrense unødvendig samling av mennesker. 

Trondenesdagene 2020

Og så var Trondenesdagene plutselig og litt for tidlig over, MEN vi klarte å ha festival i 7 dager!

«Anna Rogde» på verksted i Lofoten

Skonnerten ankom Lofoten forrige onsdag med seks unge mannskaper fra ungdomsprosjektet "Ungt Blod" om bord. 

Kunst fra Trastad Samlinger i Finland

De siste årene har vi samarbeidet med våre finske kolleger innen Outsider Art feltet og kunsten vises flere steder i høst.

Restaurering

Sametinget har gitt tilskudd til restaurering av Gorsasgammen i Salangen.

Guide inkludert i billetten!

Vi tror på historier ansikt til ansikt. PS: i høstferien 6.-9. oktober har vi utvidet aktivitet med barna i fokus!

Trondenesdagene 2020

Billettsalget er i gang. Det er begrenset antall plasser i år, og det kan derfor være lurt å sikre seg billett allerede i dag!

Jomfrufyring i smia

Essa testet for første gang på Trondenes Middelaldergård.