Kaffe & Kunnskap høsten 2018

En foredragserie på Trondenes Historiske Senter 

Søndag 14. oktober, kl. 13

Historier Åsa Elstad holder foredraget "Mannsroller og mannsideal ved Nordlandskysten"

Søndag 28. oktober, kl. 14

Skuespiller Vilde Bjerke holder foredraget " En personlig reise i André Bjerkes liv og diktning ved hans datter"

Søndag 4. november, kl. 13

Konservator Lene Hansen fra Sør-Troms Museum holder foredraget "Allehelgensdagen"

Søndag 25. november, kl. 13

Professor Jens Petter Nielsen holder foredraget "den 11.11.1918 tok den første verdenskrigen slutt. Hva dreide krigen seg egentlig om, og hvilke følger fikk den?"

 

Søndag 14. oktober drar vi i gang ei ny rekke foredrag på THS. Det er historikeren Åsa Elstad , Sortland, som starter opp med «Mannsroller og mannsideal ved Nordlandskysten». Vi kjenner nok uttrykk som fiskerbonde som stikkord for nordnorsk  fiskerstand.  Kystfiskeren måtte være både kunnskapsrik, tilpasningsdyktig, oppfinnsom og kunne samarbeide.  Åsa Elstad  starta pensjonisttiværet i haust, men har det nesten travlere enn da ho var i arbeid . Temaet har ho hatt som en viktig del i sitt arbeid opp gjennom åra.

Sist i oktober kommer datter av dikteren Andre Bjerke, Vilde Bjerke, med et program som ei reise gjennom farens dikting. Hun vil både fortelle, synge og spille til, og med sin bakgrunn som kunstner sjøl, kan vi oppleve en trivelig time sammen med henne.  Mor hennes  er vel kjent i vårt område, Henny Moan.

Allehelgensdagen, vil en av museets egne krefter , Lene S. Hansen fortelle om denne dagen. Hun er konservator ved regionmuseet, så vil du ha meir viten om bakgrunnen for denne dagen, så har du sjansen nå!

Hundre år siden 1.verdenskrig var slutt, 11.11.1918-  kl 11 ! skjedde det. Prof. Jens Petter Nielsen fra UiT vil se på bakgrunnnen for krigen, og vise hvordan disse åra fikk innvirkning på tida videre i forrige århudre.

Vi er glad for å by på et variert program som burde være noe for ulike generasjoner. Samarbeidet mellom THS, Pensjonistuniversitetet og Folkeakademiet er verdifullt for å få dette til.

 

 

Alle foredragene er lagt til Trondenes Historiske Senter, storsal. 
Inngang kr. 50,- . Vi spanderer kaffe & twist
Arr: Pensjonistuniversitetet i Harstad og Sør-Troms Museum
Medlemmer av Pensjonistuniversitetet har fri inngang

 

arkiv

Julemarked 8. & 9. desember

Velkommen til et koselig julemarked på Lundbrygga på Sjøvegan.

Middelaldersøm 19.-20. januar 2019

Krafse-Gunvor trenger klær. Vil du delta på hyggelig workshop i middelaldersøm? Meld deg på nå!

Vikingdag for de minste, 19.november

Trondenes Historiske Senter kl 11:00-14:00, for barn 4-8 år i følge med voksen.

Konsert 13. november

Rune & Erika for fulle seil kommer til Lundbrygga og Kåre på kaia.

Høstmarked 28.oktober

Velkommen til tradisjonelt høstmarked på Trondenes Historiske Senter. 

Ord ved roret 10.oktober

"Anna Rogdes" egen foredragserie ved Café Chocolat

Minnesamling med video 6.september

Trondenes Historiske Senter, torsdag 6.september kl. 10:15-17:15. Kurset om muntlig historie er åpent for alle interesserte, og passer for både for profesjonelle og frivillige historikere. 

Geologiens dag 8.september

Trondenes Historiske Senter, kl 11-15. Et gratis familiearrangement!

Åpen dag på Meløyvær Fort

Søndag 2.september holder vi åpen dag på verdens mest moderne kystfort, og Nord-Norges best bevarte hemmelighet fra den kalde krigen!

Jubileumsseilas

"Anna Rogde" besøker Salangen, Lavangen, Ibestad, Skånland og Harstad i perioden 27.-30. august, og inviterer til skolebesøk, fjordturer og åpen båt.