Populære emneord

Oppstilte kanoner på Larsneset i Harstad.

BLA

Mer informasjon på Digital Museum

Fotograf: Holst-Roness, Humphrey

Motiv:
Oppstilte kanoner på Larsneset i Harstad.

Avbildede steder:
Norge, Troms, Harstad, Sentrum, Larsneset

Historikk:
Oppstilte kanoner på Larsneset i Harstad. Bildet er tatt i forbindelse med transport av artilleri til de tyske kystfortene på Elgsnes, Bjarkøy og Grøtavær. Kanonene var krigsbytte, franske Canon de 155 GPF (M/1918). De hadde tysk betegnelse K 418 (f). Flyet i bakgrunnen kan være et beslaglagt norsk MF-11 fly, opprinnelig fra marinens flyvåpen.

Årstall:
1941