Kontakt

Sør-Troms Museum Trondenes Historiske Senter (administrasjon)

Postadresse: Trondenesveien 122, 9404 Harstad
Besøkadresse: Trondenesveien 122, Harstad
Sentralbord +47 77018380
E-post: booking@stmu.no

Trastad Samlinger

Postadresse: Trondenesveien 122, 9404 Harstad
Besøkadresse: Oscarsvei 6, 9475 Borkenes
Sentralbord +47 77018380
E-post: booking@stmu.no

Regionmuseet

Postadresse: Trondenesveien 122, 9404 HARSTAD
Besøkadresse: Lundbrygga, Sjøvegan sentrum
Sentralbord +47 77018380 / Turistinfo +47 40028488
E-post: booking@stmu.no

Anna Rogde

Postadresse: Trondenesveien 122, 9404 Harstad
Besøkadresse: Merkurveien 21, Harstad
Sentralbord +47 77018380 / Vakttelefon +47 92018848
E-post: annarogde@stmu.no

Outsider Art Street Gallery

Postadresse: Trondenesveien 122, 9404 Harstad
Besøkadresse: Rickard Kaarbøes Gate 10, 9405 Harstad
+47 905 51 970
E-post: galleri@stmu.no

Ansatte

Administrasjon

Sabrina Van Der Ley Direktør
+47 77018385
+47 96628490
Espen Bornø Kontorsjef
+47 77018383
+47 90224442
Laila Enoksen Sekretær
+47 77018382
Ingrid Skjønhaug Marked
+47 77018386
+47 97584803

Trondenes Historiske Senter

Tore Einar Johansen Avdelingsleder
+47 77018389
+47 90106301
Mona Høydahl Formidler
+47 77018381
+47 97972389
Nina Bergum Konservator
+47 77018394
+47 48894037
Jørn Olsen Driftstekniker
+47 77018390
+47 90171210
Torgeir Jackola Registrator
+47 77018235
Marlene Svendsen Butikk- og bookingansvarlig
+47 77018238
+47 77018231 (butikk)
Harriet M. Olsen Fotograf
+47 77018397
+47 40094117
Børge Evensen Konservator
+47 77018392
+47 45610475
Wivi Eide Walberg Kafeansvarlig
+47 77018236

Trastad Samlinger

Simone Romy Ritter Avdelingsleder
+47 77093424
+47 47484460
Åse Smith Løvås Konservator
47977944
Marianne Linløkken Prosjektleder Outsider Art
48104371

Regionmuseet

Frode Hansen Avdelingsleder
+47 77018380 (sentralbord)
+47 48890310
Lene Sigrunn Hansen Konservator
+47 77018393
+47 45613157
Sonja Helene Westrheim Konservator
+47 47484461
Jan-Ivar Trones Konservator
+47 915 55 574
Thor Larssen Museumshåndverker
47484595
Sigri Skjegstad Lockert Formidler
77018381
97580548

Anna Rogde

Katie Payne Avdelingsleder
+4777018387
+4792018848
Eilif Gabrielsen Maritimt ansvarlig
+47 77 01 83 80 (sentralbord)
+47 908 12 337