Lundbrygga

Museet på Sjøvegan

Johan Falk Henriksen kom i 1864 til Sjøvegan og startet forretning. I tillegg til krambu og lagerhus etablerte han gjestgiveri, bakeri og smie. Da dampbåtene begynte å trafikkere Nord-Norge, fikk han også bevilgning som ekspeditør.

 

Et møtepunkt mellom kystkultur og innlandskultur i Salangen

Midt i sentrum av Sjøvegan ligger Lundbrygga. Sjøvegan er i dag kommunesentrum i Salangen kommune, og har lange tradisjoner for handel og varebytte mellom innland og kyst. Dagens brygge ble oppført i mellomkrigstida og inngår i en lang tradisjon på Sjøvegan.

Brygga utgjør i dag et museum hvor du kan se utstillingen ”Fjord = Ferd”, som forteller om kystkulturen i Astafjorden. Museet har også temporære utstillinger og arrangement gjennom hele året. 

Ta også gjerne turen til historiske Salangen Bygdetun eller til Salangsverket, hvor du kan se rester etter jernmalmeventyret i Salangen for litt over hundre år siden!

 

Lundbrygga

 

Johan Falk Henriksen kom i 1864 til Sjøvegan og startet forretning. I tillegg til krambu og lagerhus etablerte han gjestgiveri, bakeri og smie. Da dampbåtene begynte å trafikkere Nord-Norge fikk han også bevilgning som ekspeditør. Etter å ha tapt et parti sild i begynnelsen av 1880-årene, gikk Johan Falk Henriksens forretning konkurs. Hans Lund fra Harstad overtok i 1884 konkursboet og fortsatte virksomheten. Etter Hans Lunds død ble virksomheten tatt over av sønnen Johan Lund og etter hvert av sønnesønnene Alf og Hans Lund.


På Lundbrygga ble mel, salt og mange andre varer oppbevart. Tradisjonelt foregikk all lasting og lossing fra robåter. For å gjøre arbeidet enklere, oppførte Hans Lund etter noen år en trekai. På 1920-tallet ble den gamle Lundbrygga revet og dagens Lundbrygge ble oppført på tuftene av den gamle. Nå har Lundbrygga utstilling, museumsbutikk og turistinformasjon i sommersesongen, og kan åpnes for grupper utenom ordinær åpningstid ved forespørsel. Vi anbefaler også å kombinere Lundbrygga med et besøk på Salangsverket og Salangen Bygdetun, og vi skreddersyr gjerne din opplevelse.


 

 

 

Salangsverket ligger noen kilometer nord for Sjøvegan og er i dag et friluftsmuseum. Etableringen av Salangsverket hadde sin bakgrunn i funn av jernmalm som ble gjort ved Storhaugen, - et fjellområde 7-8 km nordøst for Salangsverket. Utskipinga tok til i 1910 etter bare tre års anleggstid.

Allerede i 1912 var det helt slutt på utskipinga av malm fra Salangsverket. Det finnes flere teorier på hvorfor det tok slutt – fra påstanden om at det var opprustningsindustrien i Europa som holdt liv i Salangsverket, til klimaforholdene, vanskelige snøforhold sammen med store høydeforskjeller ga stor belastning på utstyret, og kan ha medvirket til nedtrappingen. Den mest brukte forklaringen er at malmen ikke holdt et høyt nok kvalitetsnivå, prisen sank, og det dukket opp skjerp andre steder, som for eksempel på Svalbard, med større potensial.

Industrirevolusjonen inntok Salangen på starten av 1900-tallet, strømmen kom til bygda, det ble anlagt butikker og fabrikker, menneskene strømmet til anleggene, før det allerede i 1912 ble en brå slutt på eventyret. De store ruinene på Salangen og landskapet rundt forteller mye om historien. Området er godt skiltet.

Dersom du ønsker å lese mer har Sør-Troms Museum gitt ut boka Salangsverket – Et nordnorsk industrieventyr, skrevet av Gunnar Bjørklund og illustrert av Alvin Jensvold. Boka er å få kjøpt på Lundbrygga på Sjøvegan og kan bestilles hos de fleste bokforhandlere.

Info

ÅPENT / BOOKING

 

 

Sommersesong fra medio juni til medio august. Ellers åpent på forespørsel.  

Gratis omvisning for barnehager og grunnskoler 

 

Adresse: Sjøvegan, Salangen

Telefon: 77 01 83 80 Epost: booking@stmu.no