Magdalene Norman

Dette er det opprinnelige navneregisteret til fotosamlingen etter Magdalene Norman, som ble funnet på loftet til «Sauebrygga» i Harstad sentrum i 1985. Navn og adresse på oppdragsgiver sto på papiromslagene til de fleste glassplatenegativene, og disse opplysningene ble samlet inn og systematisert sammen med negativene.

Siden informasjonen er tatt direkte fra fotografens håndskrevne påskrifter så kan det være en del skrivefeil (eller lesefeil) her, og navnene er ofte stavet på litt eksentrisk eller gammelmodig vis. Eventuelle feil som skriver seg fra Magdalene Normans egen hånd vil IKKE bli rettet på her. Denne listen er så nær vi kan komme fotografens eget 100 år gamle arkiveringssystem, og den er dermed historisk interessant i seg selv. Ny informasjon om de avbildede personene som en ikke visste om i 1985 er heller ikke tatt med her, av samme grunn. Nye eller reviderte opplysninger er imidlertid registrert sammen med bildene på Digitalt Museum.

- Link til Digitalt Museum

Fotoår Etternavn Fornavn Adresse Sted
Øveraas Anny
Vesnes Edvart
1916 Abrahamsen
Udfald Viktor
Tobiassen Henny
1916 Tomassen Aasta
1916 Ursin frk.
Ursin A. el. H.
Valberg Hilmar
Torbergsen B.
Torbergsen
Thomassen
Thomassen
Torgersen Trygve
Thomassen
1916 Tobiassen Dagny Narvik
Torbergsen Trygve Bjarkøy
Vinse Anna
Thomsen Susanna
Torbergsen frk.
Utterstad ? frk.
1916 Utnes
Valle
Visted fru
1913 Liv og Magda
Øsnes ? Bjarkøy
Hansen Erling, Guve, Karl, Richard, Svein
1913 Saue Ranveig
1915 Storø K. Harstad
Thode Harstad
Kristoffersens blikken slager erksted Harstad
Storø Karl møbelfabrikk Harstad
Kristoffersens blikken slager verksted Harstad
Kaffistova Harstad
Dahl Solveig, g. Jensen Harstad
Dahl Solveig, g. Jensen Harstad
1912 Godske Alice
Bergli fru
Saxegaard ingeniør Harstad
Olsen Jenny Harstad
Kristoffersens blikken slager verksted Harstad
Storø Karl møbel fabrikk Harstad
Langaas Astrid
Schelderup Rolf og Valborg
1913 Sykehuset