Magdalene Norman

Dette er det opprinnelige navneregisteret til fotosamlingen etter Magdalene Norman, som ble funnet på loftet til «Sauebrygga» i Harstad sentrum i 1985. Navn og adresse på oppdragsgiver sto på papiromslagene til de fleste glassplatenegativene, og disse opplysningene ble samlet inn og systematisert sammen med negativene.

Siden informasjonen er tatt direkte fra fotografens håndskrevne påskrifter så kan det være en del skrivefeil (eller lesefeil) her, og navnene er ofte stavet på litt eksentrisk eller gammelmodig vis. Eventuelle feil som skriver seg fra Magdalene Normans egen hånd vil IKKE bli rettet på her. Denne listen er så nær vi kan komme fotografens eget 100 år gamle arkiveringssystem, og den er dermed historisk interessant i seg selv. Ny informasjon om de avbildede personene som en ikke visste om i 1985 er heller ikke tatt med her, av samme grunn. Nye eller reviderte opplysninger er imidlertid registrert sammen med bildene på Digitalt Museum.

- Link til Digitalt Museum

Fotoår Etternavn Fornavn Adresse Sted
1915 Aas Ragna, frk.
Aas Hans Lørdahl .....plandshaug
1916 Aas Thorolf
Aas Sverre Borkenes Kvæfjord
1913 Aarsten
1913 Aarsten
1915 Aare Sigrid
1916 Aare Tr.
1911 Aare Anna
1914 Aanstad Ingrid Aanstad
1914 Aanstad Ingrid Aanstad
1913 Aanesen
1915 Aanesen Emil Storaa, Kjøpsvik Tysfjord
1915 Aanesen Petra Forhaug, Kjøpsvik Tysfjord
Aanesen
1914 Aanesen Petra Kjøpsvik Tysfjord
Aanesen Jenny
1912 Aanes Andøy
1912 Aanes Andøy
1912 Aanes Andøy
1912 Aanes Agny Haug
1912 Aanes Andøy
1912 Aanes Andøy
1912 Aanes Andøy
1912 Aaneby frk.
1913 Aamø Hans Sørkil
Aagard Jenny
1915 Aagaard frk.
1915 Aagaard frk.
1915 Aagaard frk.
1912 Aa Peder Andøy
1912 Aa Peder Andøy
??Ulltin el. Motin Anton Sand i Senjen
1912 Karoline søster
1912 Karoline søster
1912 Hildegard Andøy
1912 Anna & Hildegard Andøy
1912 Hildegard & Anna Andøy
1912 Kristine Andøy
Kristofa og Svanhild Kv.
1912 Solfrids venninne Andøy
1915 Karoline søster
1916 Liv og Magda
1916 Marie
1913 Liv og Magda