Salangen Bygdetun

En smak av de gode gamle dager, i vakre omgivelser på Prestbakken

Salangen Bygdetun ligger i Øvre Salangen i et vakkert og fruktbart jordbruksområde. Hit kom nybyggere sørfra og ryddet jorda på slutten av 1700 tallet.

 

Samlingen består av 7 bygninger, samtlige flyttet fra sitt opprinnelige miljø og satt opp på tunet. Her finnes våningshus, fjøs, stabbur, løe, bu, smie og mølle. Bygdemuseet har ei fin samling på ca. 1500 gjenstander. Mesteparten består av husgeråd og møbler til våningshuset, et komplett skomakerverksted og diverse snekkerutstyr. Våningshuset, også kalt ”Limostua” er ei to etasjes bygning fra 1870. Det er interiørutstilling i alle rom. Fjøset er innredet, og på låven er det en hel del større landbruksredskaper og vogner.

Info

ÅPENT / BOOKING

Åpent for grupper ved forespørsel.

Adresse: Prestbakken, Øvre Salangen. 4 km fra RV851

Telefon: Sentralbord, 77 01 83 80

Epost: booking@stmu.no