Salangsverket

Ruiner etter et jernmalm-eventyr

I dag står ruinene i Salangen som et vitne om ville ”Klondyke-tilstander”, og en påminnelse om at alt er forgjengelig.

 

På en odde innerst i Salangen står de enorme kroppene av det gamle Salangsverket. I veggene sitter også minnene om et ”Klondyke” med kaotisk tilstrømming og katastrofepreget uttømming. Det var før kalkylene kunne fortelle at videre drift ikke var lønnsom. I dag er de høyreiste konstruksjonene på vei tilbake til naturen og minner oss om at alt er forgjengelig.

Ha en historisk dag ved Sør-Troms Museum! 

Historien om et "Klondyke"

På en odde innerst i Salangen står de enorme kroppene av det gamle Salangsverket. I veggene sitter også minnene om et ”Klondyke” med kaotisk tilstrømming og katastrofepreget uttømming. Det var før kalkylene kunne fortelle at videre drift ikke var lønnsom. I dag er de høyreiste konstruksjonene på vei tilbake til naturen og minner oss om at alt er forgjengelig. Etableringen av Salangsverket hadde sin bakgrunn i funn av jernmalm som ble gjort ved Storhaugen, 7-8 km nordøst for Salangsverket. Utskipinga tok til i 1910 etter bare tre års anleggstid. Allerede i 1912 var det imidlertid definitivt slutt på utskipinga av malm fra Salangsverket. Det finnes flere teorier på hvorfor det tok slutt – fra påstanden om at det var opprustningsindustrien i Europa som holdt liv i Salangsverket, til klimaforholdene,- vanskelige snøforhold sammen med store høydeforskjeller ga stor belastning på utstyret, og kan ha medvirket til nedtrappingen. Den mest brukte forklaringen er at malmen ikke holdt et høyt nok kvalitetsnivå, prisen sank, og det dukket opp skjerp andre steder, som for eksempel på Svalbard, med større potensial.

 

Info

ÅPENT / BOOKING

Fri entré. Utendørsmusem i Salangen. Sør-Troms Museum tilbyr guide dersom ønskelig.

Telefon: Sentralbord, 77 01 83 80

Epost: booking@stmu.no