Ole Ottesastua

I Tore Hunds rike

På Øvergården ved foten av Frihågen står det vesle nyrestaurerte huset som bærer navnet Ole Ottesastua. Denne typiske nordnorske bygningen fra ca. 1870 er nå satt tilbake til original stand.

 

Selve Ottesastua gir et godt innblikk i den trangboddhet som var vanlig helt fram til 1960 tallet. I dette lille huset med sine små og for oss sjarmerende rom, bodde det opptil 9 personer. Husets største rom - bestestua - var kun i bruk i julehøytiden. Mye kan tyde på at Øvergårdstunet hvor Ole Ottesastua står, også har vært hjemplassen til Tore Hund. Ottesastua står nemlig på toppen av en meget stor gårdshaug.

Et besøk i Ottesastua bør kombineres med en vandring i kulturstien på Bjarkøy. Informasjon om kulturstien får du på Ottesastua.

Ole Ottesastua på Øvergården
På Øvergården ved foten av Frihågen står den vesle nyrestaurerte huset som bærer navnet Ole Ottesastua. Trondarnes Distriktsmuseum har i samarbeid med Bjarkøy museum og Bjarkøy kommune brakt denne typiske nordnorske bygningen fra ca. 1870 tilbake til original stand. Huset er godt dokumentert og arbeidet med de interiørmessige aspekter som møblering etc. vil fortsette enda en stund.

Bjarkøy kalles med rette Sagaøya i nord. En rekke arkeologiske funn og et stort antall faste fornminner i terrenget forteller om rik historie utenom det vanlige. Bjarkøykjelen - Europas største Vestlandskjel ble funnet i Øvergårdsmyra, og navn som Tore Hund og Bjarne Erlingson skulle vekke assosiasjoner til norgeshistorien i vikingtid og middelalder. Bjarkøygodset var viden kjent gjennom store deler av middelalderen og historikerne vet å fortelle at landets største godeiere skrev sitt hjemsted som Bjarkøy på 12-1300 -tallet.

Mye kan tyde på at Øvergårdstunet hvor Ole Ottesastua står, også har vært hjemplassen til Tore Hund. Ottesastua står nemlig på toppen av en meget stor gårdshaug. Her har generasjon på generasjon etterlatt noe fra sitt liv og virke. Matrester, gjødsel, jernskrammel og fiskeslo. Hus har blitt revet eller brent ned, og blitt erstatte med nye oppå de gamle. Slik vokser en gårdshaug i høyden og kan anta formidable dimensjoner. Kulturlagene rundt Ottesastua er minst 1,5 meter tykke og hele gårdshaugen strekker seg 100 meter nord-sør og 150 meter øst-vest. Gårdsbosetningen på Øvergården strekker seg langt tilbake i tid. Den sterke posisjon Tore Hund hadde på begynnelsen av 1000-tallet viser at hans ætt nok hadde vokst seg sterk over lang tid før han trår fram på den nasjonale arena.

Selve Ottesastua gir et godt innblikk i den trangboddhet som var vanlig helt fram til 1960 tallet. I dette lille huset med sine små og for oss charmerende rom, bodde det opptil 9 personer. Husets største rom - bestestua - var kun i bruk i julehøytiden. Et besøk i Ottesastua bør kombineres med en vandring i kulturstien på Bjarkøy. Dette er virkelig en vandring gjennom historien.

Info

ÅPENT / BOOKING

Åpent hele året etter avtale

Adresse: Øvergård, Bjarkøy

Telefon:

  • Sentralbord, 77 01 83 80
  • Museumsvert Rasmus Bendiksen, 476 00 874

Epost: booking@stmu.no