Steinsland Klyngetun

En autentisk atomsfære fra 1920-årene

Museumsbygningene på gården Søndre Steinsland inngår som del av et tradisjonelt klyngetun. I store deler av kystnorge var dette en vanlig tunform. Fra omkring 1850 begynte utskiftingen og de aller fleste klyngetunene ble da oppløst. Klyngetun som på Steinsland er derfor et sjeldent syn i våre dager.

 

2000 gjenstander er stilt ut i en autentisk atmosfære fra rundt år 1920. Fjøset ble bygget i 1922, og er i dag innredet med fast utstilling knyttet til den samiske kulturen i Skånland kommune. Her finnes også en utstilling om den kjente forfatteren Regine Normann, som hadde sitt opphav på dette klyngetunet. Stabburet er fra 1939, og er i dag innredet til krambu. Stuebygningen kalles gjerne Aronstua. Denne bygningen er i dag pent innredet med møbler og husgeråd i opprinnelig stil.

Ta en avstikker fra hovedveien - opplev historie, fred og ro!


Steinsland klyngetun

Museumsbygningene på gården Søndre Steinsland inngår som del av et tradisjonelt klyngetun. I store deler av kystnorge var dette en vanlig tunform. Fra omkring 1850 begynte utskiftingen og de aller fleste klyngetunene ble da oppløst. Klyngetun som på Steinsland er derfor et sjeldent syn i våre dager. Tunet er vakkert plassert like ved Tjeldsundbrua med avkjøring fra E10.

De tre bygningene som tilhører museet ble åpnet i 1993. Fjøset ble bygget i 1922 dels av gammelt tømmer, dels i reisverk. Fjøset er nå innredet med fast utstilling knyttet til den samiske kulturen i Skånland kommune. I andre etasje er det flotte lokaler til omskiftende utstillinger.

Stabburet er bygget i 1939, dels av tømmer fra gammelt stabbur, dels i reisverk. I stabburet er det nå innredet en krambu der besøkende kan kjøpe smågodt og andre godbiter.

Stuebygningen kalles gjerne Aronstua. Denne bygningen ble bygget før 1845 og har den lang og brokete historie. Opprinnelig var huset en krysslaftet midtgangstue med vinduer i empirestil, tofløyet panelt ytterdør og grue i kjøkkenet. I 1870 delte imidlertid to brødre huset, og nordre del (kammerset) ble flyttet over og bygget inn i våningshuset på nabobruket. Etter delingen i 1870 fungerte Aronstua som skolestue fram til 1910. I årene 1900-1910 ble taket løftet og torvtaket erstattet med treshingel. En ny omfattende ombygging i 1932 ga huset omlag den form det har idag. Huset fikk strøm for lys i 1936 og strøm for komfyr fire år etter. Vann ble innlagt i 1940 og telefon fikk man i 1946. Aronstua er idag pent innredet med møbler og husgeråd i opprinnelig stil.

I fjøset er det en tilrettelagt kulturhistorisk utstilling vel verdt et besøk.

Ved siden av museumsbygningene vil man på Steinsland klyngetun også kunne se huset hvor den store nordnorske forfatteren Regine Normann bodde i deler av sitt liv.

Info

ÅPENT / BOOKING

Klyngetunet er dessverre ikke åpent for publikum på grunn av vedlikeholdsarbeid, men publikum er velkommen til å ta klyngetunet i øyesyn fra utsiden.

Adresse: Steinsland, Like ved Tjeldsundbrua, med avkjøring fra E10.

Telefon: sentralbord, 77 01 83 80

Epost: booking@stmu.no