Tilbud til skolene

Grunnskole

Histotrykk

Tema: Trastad Gård, sosial-, kultur og kunsthistorie,
Målgruppe: 8-10 trinn
Varighet: 240 min
Arena: Trastad Samlinger
Antall elever: 14
 
Elevene skal gjennom et kort forarbeid på skolen, en skoletime, bli litt kjent med Trastad sin historie og hva Trastad Samlinger er. På Trastad Samlinger får de først en omvisning i galleriet, før de etterpå skal svare på noen reflekterende spørsmål om det de hørte og så i utstillingen. Her får de et innblikk i lokal historie og det reflekteres rundt tilbudet til funksjonshemmede.

For å få en innsikt i tilbudene de tidligere beboerne på Trastad hadde, avsluttes dagen med at elevene selv får trykke på tekstil. Elevene har da anledning til å trykke med egne, egnede ting som de har med seg.

Program:
Presentasjon av tema og informasjon om dagen
Omvisning i museumsavdelingen
Reflekterende spørsmål
Matpause
Besøk i galleriet og Innføring i stofftrykk
Stofftrykk

For mer informasjon kontakt Åse Smith Løvås, mob: 47977944, epost: aase@stmu.no