Tilbud til skolene

Grunnskole

Spor! - Ut å se på kulturminner

Målgruppe: 3 – 4 klasse
Varighet: 1 skoledag
Arena: Bjarkøy skole, gravrøysene ved Kalkåsen
Antall elever: max 30

Dette er et undervisningsopplegg innen kulturarv på Bjarkøy. Elevene skal lære om kulturminner før Tore Hund. Vi formidler historien fra jernalderen med hjelp av monumentale gravrøyser som ligger nedenfor Kalkåsen på Bjarkøy. Etter en kort introduksjon i klasserommet tar vi elevene med på ei vandring til gravrøysene. Her skal elevene gjøre en del oppgaver. Oppsummering og avslutning i klasserommet. Det er viktig for museet å ha et tett samarbeid med skolen i for- og etterkant av ekskursjonen. Dette er helt avgjørende for et godt resultat. Bjarkøy skole har allerede deltatt og vi har som mål å kunne formidle dette opplegget også til skoler på Grytøy og i Harstad.