Skipper 100%

Vi søker fast skipper i 100 % stilling. Du får en unik mulighet til å bevare og føre en seilskute av det sjeldne. Hjemmehavnen er i Harstad, som er utgangspunkt for alle turene. «Anna Rogde» brukes i hovedsak til utdanning og opplæring i seiling og sjømannskap, samt til museale aktiviteter og inntektsbringende turer. Du må være engasjert, motivert og ha glede av å føre et flytende kulturminne som et samlende symbol for kystkultur og maritime tradisjoner. ...

Søknadsfrist: 7. februar 2021