Trastad Samlinger

Unikt Museum og Galleri.

Trastad Samlinger - Museum og Galleri

Trastad Samlinger er et kunst- og kulturhistorisk museum som samler, formidler, stiller ut og forsker i et høyst aktuelt samfunnsperspektiv. Med et Outsider Art galleri hvor vi viser nasjonal og internasjonal Outsider Art/Art Brut og med en sosialhistorisk utstilling i museumsdelen hvor det presenteres en autentisk bo- og pleieavdeling for funksjonshemmede mennesker i Norge etter 1945 er vi et unikt museum som setter historien i en framtidsrettet perspektiv og hvor museets lokaliteter bidra til å være en levende institusjon i samfunnet. 

Historien:
Trastad Samlinger har sitt utspring i historien til Trastad Gård i Kvæfjord, som var sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede i Nord-Norge fra 1954 til 1991. Trastad Samlinger har bygd opp sitt museum og galleri i det som var Paviljong 7 på Trastad Gård.

Museet viser en autentisk bo- og pleieavdeling for funksjonshemmede mennesker i Norge etter 1945. Samtidig formidles en unik historie om hvordan såkalt "ikke opplæringsdyktige" mennesker kunne utvikle seg med kunstuttrykk.

Trastad Galleri har i dag en nasjonal og internasjonal samling av Rå Kunst/Outsider Art. En del kunstverk er laget av tidligere beboere ved sentralinstitusjonen Trastad Gård. Kunstverkene kan ses i Galleriets lokaler. En av de viktigste intensjoner til Trastad Samlinger er å øke kunnskapen om såkalte outsider-gruppers deltakelse og anerkjennelse i en kunstnerisk sammenheng.


Høsten 2017
Åpent etter avtale. Kontakt vår formidler Åse Smith Løvås:

  • Epost: aase@stmu.no
  • Tlf direkte: +47 479 77 944 
  • Sentralbord: +47 77 01 83 80
Trastad Museum

Trastad Samlinger åpnet et museum i 1996 som omhandler de psykisk utviklingshemmedes historie. Museet er i en autentisk bo- og pleieavdeling fra 1966, som da den var ny var en boavdeling for 23 gutter. Trastad Museum er lokalisert på gamle Trastad Gård/Nord-Norges Åndssvakehjem på Borkenes i Troms. Det viser utviklingen av omsorg for psykisk utviklingshemmede i Norge i etterkrigstiden.

Trastad Gård var et godt eksempel på en totalinstitusjon. Beboerne kom fra de tre nordligste fylkene og på det meste bodde det 375 mennesker her. Åndssvakehjemmet ble reist ved hjelp av omfattende innsamlingsaksjoner og dugnadsånd i denne landsdelen.
Avdelingen som i dag er museum blir regnet som typisk arkitektonisk for institusjoner som dette tidlig på sekstitallet. Museet inneholder bl.a. fotodokumentasjon, hjelpemidler, jernsenger, remmer og tvangstrøyer, stålservice, , leker etc, og viser gjennom gjenstander og dokumentasjon vår nære historie. De siste beboerne flyttet ut fra denne institusjonen i 1995.

Trastad Gård

Trastad Gård/ Nord-Norges Åndssvakehjem var sentralinstitusjon for åndssvake/psykisk utviklingshemmede i Nord-Norge. Institusjonen åpnet sin første paviljong sommeren 1954 og ble nedlagt i 1991.

Institusjonstida kan deles i to perioder; voldsom vekst og bygging fram til begynnelsen av 1970-tallet. Trastad var da en av landets største sentralinstitusjoner. Framover ble institusjonen bygget ned i form av etableringer av mindre institusjoner rundt om i Nord-Norge. Antall beboere på Trastad sank planmessing og antall ansatte økte.

Da Trastad Gård ble etablert representerte den et langt bedre omsorgstilbud enn det som tidligere eksisterte. Det fantes ikke et offentlig tilbud i Troms, Nordland og Finnmark. Dokumenter fra den tiden beskriver at loft og kjellere skulle ryddes for bortgjemte psykisk utviklingshemmede. Mange levde under meget dårlige bo- og pleieforhold. I praksis ryddet man også uthus, fjøs og naust for utviklingshemmede. For mange var det å komme til Trastad starten på et nytt og bedre liv, men for andre var det å bli plassert på åndssvakehjem en vond opplevelse.

Da den første paviljongen på Trastad Gård, Solgården, åpnet i 1954 var det søkt om løyve til å bygge et åndssvakehjem for 60 personer. Tillatelsen fra statlig myndigheter ble allerede i 1948 gitt for 600 personer. På det meste, i 1972, bodde det 375 mennesker på området. Likevel var det bestandig lange ventelister for å komme inn på åndssvakehjemmet og stadig dukket det opp enkelttilfeller, også mennesker som levde under meget kummerlig forhold og trengte øyeblikkelig omplassering. Flere av de ansatte forteller også at levekårene i landsdelen etter andre verdenskrig gjorde sitt til at behovet var stort.

Innenfor rammene av åndssvakehjemmet klarte man å utvikle og løfte frem et pedagogisk opplæringstilbud. Det resulterte i Norges første grunnskole for psykisk utviklingshemmede i 1962 og den første videregående utdanning i 1970. Videre sendte man landets første utviklingshemmede konfirmanter til kirken i 1960. På institusjonen tilrettela man industrielle arbeidsplasser, bygde integrerte barnehager og lot mange elever utfolde seg meget fritt i kunst- og formingsaktiviteter. Alt dette var med å legge grunnen for dagens virkelighet der utviklingshemmede deltar både i barnehage, skole og arbeidstilbud. Det foregikk en rivende kompetanseoppbygging på åndssvakehjemmene, og Trastad Gård var en viktig aktør i denne prosessen.

Mer om Paviljong 7

Paviljong 7 var et av flere store institusjonsbygg på Trastad Gård. Paviljongen ble åpnet i 1966. Dette året var byggeaktivitet intens og hele 3 store paviljonger ble åpnet. Paviljong 7 var den gang bygget for 46 mennesker, dvs. 23 gutter og 23 jenter fordelt over to etasjer. De 2 avdelingene var helt uavhengig organisert og guttene og jentene hadde hvert sitt inngjerdet uteområde.

I begynnelsen var det 4 ansatte per avdeling. En ungjente hadde ansvar for kjøkken og oppvask og en overordnet administrativ leder hadde ansvaret for avdelingen. I praksis betydde dette at ofte var det kun to stykker tilstede for å ta seg av de 23 guttene eller jentene. Likevel var Paviljong 7 regnet som et av de bedre stedene å være på Trastad. Guttene, som bodde nede i det som nå er museumsetasjen, var alle ganske friske og raske. I dag vet vi at kun to var på avdelingen mens resten av gruppen var ute på dagtid, i arbeide eller skoleaktiviteter. På denne avdelingen spist man med gaffel og kniv - ikke skje - og maten ble servert på knuselig servise først i 1970 - før det hadde man ståltallerkener. Paviljong 7 var kjent som et godt sted å være. Det var den første paviljongen som fikk en såkalt "lekeonkel" - en person som tok guttene med på ulike fritidstilbud og turer ut i marka og på havet.

Hver paviljong har sin egen historie. Da loftsetasjen brant av Paviljong 7 i 1984 var huset kjent som et av de verste stedene på Trastad. Den var den eneste paviljongen som ikke var ombygd, fremdeles var det gammeldagse romløsninger med innsyn inn til hvert soverom gjennom glass i dører og vinduer, lysbryterne var gjemt inne i selve dørkarmen og baderomsløsning var åpen. Flermannsrommene var da enten inndelt i mindre enheter eller gjort om til enmannsrom. Det bodde da mellom 11 og 13 personer på avdelingen. Paviljong 7 fikk det dårlige ryktet mye på grunn av den tungt belastede gruppen som ikke var ute på dagtilbud, men satt på avdelingen nesten hele døgnet. I denne perioden var møblementet skrudd fast i gulvet med kjettinger etter samme prinsipp som også er brukt ombord i båter. Det var for øvrig en av beboerne som tente fyr på huset. Ingen kom alvorlig til skade.

Paviljong 7 er således den eneste paviljongen på Trastad som ikke er ombygd - derfor er den ikke representativ for Trastadmiljøet i perioden før nedleggingen av institusjonen, men utmerket som vindu inn til den tidlige perioden på sentralinstitusjonen.

Stiftelsen Trastad Samlinger

Stiftelsen Trastad Samlinger ble første gang opprettet i 1996 som en offentlig stiftelse av Nord-Norges Diakonistiftelse, Kvæfjord kommune, Trondarnes Distriktsmuseum, Høgskolen i Harstad og Trastad Produkter A.S. I 2006 ble stiftelsen omdannet til alminnelig stiftelse med de samme partene. Siden 2008 har Sør-Troms Museum (tidligere Trondarnes Distrikstmuseum) ivaretatt hovedformålet med Trastad Samlinger gjennom en avtale. Eiendomrett til bygg og samlinger har vært beholdt i den opprinnelige stiftelsen i denne perioden. I 2012 vedtok stiftelsen sammenslåing med Sør-Troms Museum, noe som innebar at stiftelsen opphørte,

Trastad Samlinger takker stiftelsen for iherdig og flott arbeid.

***

Mer info om Stiftelsen Trastad Samlinger:


Stiftelsens formål: Stiftelsen skal gjennom sitt museum, kunstgalleri og studiesenter, og på andre måter den finner det tjenlig:

- Bidra til å fremme allmenhetens forståelse for livsvilkårene til mennesker med psykisk utviklingshemming, både i fortid og nåtid.

- Fremme stolthet over og bevissthet om egen historie og evne til utvikling hos mennesker med psykisk utviklingshemming

- Presentere historia om utvikling av omsorg, skoletilbud og arbeid for mennesker med psykisk utviklingshemming i Norge, med særlig vekt på sentralinstitusjonsfasen i etterkrigstida, eksemplifisert ved Nord-Norges Åndssvakehjem Trastad Gård.

- Presentere formingsgjenstander og kunstprodukter laget av psykisk utviklingshemmede barn og voksne og andre som faller utenfor de etablerte kunstnermiljøene. Det skal legges særlig vekt på det som ble skapt på Trastad Gård gjennom arbeidsterapi, skolevirksomhet og verksteder.

- Legge tilrette for læring, studiearbeid og forskning på dette området.

- Samle inn, kjøpe og ta vare på gjenstandsmateriale som dokumenterer formålet.


I 2006 ble Trastad Samlinger del av stiftelsen Sør-Troms Museum som medstifter. Sør-Troms Museum har formål og vedtekter for deres museumsdrift som ivaretar virksomheten til Trastad Samlinger, men med noen spesielle punkter for Trastad Samlinger særegenhet:

- Ut fra lokalt og nasjonaltt perspektiv bidra til å fremme allmennhetens forståelse for livsvilkårene til mennesker med psykisk utviklingshemming, og fremme stolthet over, og bevissthet om, egen historie og evne til utvikling hos mennesker med psykisk utviklingshemming.

- må gi muligheter for at utviklingshemmede kan bli utøvende kunstnere, og få sinearbeider presentert i det offentlige rom.


Stiftelsen Trastad Samlinger sto som eierstiftelse for bygningen Trastad Samlinger og faglig diskusjonsforum. Styret besto av representanter fra Nord-Norges Diakonistiftelse, Kvæfjord kommune, Trastad Produkter og Høgskolen i Harstad.

Info

Høst / vinter / vår:

Åpent på forespørsel booking@stmu.no // +47 77 01 83 80

 

Priser:
Voksen: 80,-
Senior/studenter: 55,-
Gruppe (min. 6 stk.): 55,-
Barn under 16 gratis

Omvisning av grupper:
1500,- for omvisning med gruppe, 1 time i ordinær arbeidstid på ukedager. Dette kommer i tillegg til inngangspenger. Pristillegg på 50% på kveldstid og helger.
Pristillegg på 800,- ved grupper over 35 personer. 

Omvisning av skoleklasser:
Videregående skole: 1500,-
Grunnskole: Gratis

Workshops for elever: Trykkeverksted
Se skole/barnehage/Den kulturelle skolesekken i venstre meny

Besøksadresse:
Oscarsvei 6, 9475 Borkenes

Kontakt oss:
Epost: booking@stmu.no
Sentralbord: +47 77 01 83 80