Trastad Samlinger

Unikt Museum og Galleri.

Trastad Samlinger - Museum og Galleri

Tastad Samlinger er et kunst- og kulturhistorisk museum og befinner seg i Kvæfjord i bygningen til det som tidligere var Paviljong 7 i Nord-Norges første sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede.  Museet har en kulturhistorisk avdeling hvor det vises hvordan det var å leve som psykisk utviklingshemmet menneske i Nord-Norge i etterkrigstiden. Museet har også en kunsthistorisk avdeling som består av en fast utstilling i Trastad Galeri, hvor man både kan se kunst som ble laget på institusjonen og nasjonal og internasjonal Outsider Art fra i dag. Itillegg til dette omfatter Trastad Samlinger også Outsider Art Street Gallery, som er et galleri i Harstad som vises midlertidige Outsider Art utstillinger.  

 

English

Trastad Samlinger is an art- and cultural-historical museum. It is situated in Kvæfjord municipality in what used to be pavilion 7 at the first institution for people with disabilities in Northern Norway. The museum has a cultural-historical department that shows how it was for people with disabilities to live in Northern-Norway after the war. The museum also has an art historical department that consists of Trastad Gallery with its permanent exhibition that shows art that was made at the institution as well as national and international Outsider Art. In addition to this, Trastad Samlinger also includes Outsider Art Street Gallery, a gallery in Harstad where temporary Outsider Art exhibitions are held.  


Vår 2018
Åpent etter avtale. Kontakt Åse Smith Løvås:

  • Epost: aase@stmu.no
  • Tlf direkte: +47 47977944
  • Sentralbord: +47 77 01 83 80
Prosjekt Konsept nasjonalt senter for Outrsider Art

Sør-Troms Museum er i gang med et prosjekt som skal utvikle konsept for et fremtidig nasjonalt senter for Outsider Art. Prosjektet er basert på Trastad Samlingers 20-årige arbeid med Outsider Art. Et nasjonalt senter for Outsider Art skal bidra til å løfte posisjonen til marginaliserte grupper i samfunnet, og gjøre deres kunst tilgjengelig for et allment publikum.

Prosjektet startet i mai 2017 og avsluttes i oktober 2018. Prosjektets styringsgruppe består av representanter fra Sør-Troms Museum, Kvæfjord kommune, Harstad kommune og Nordnorsk Kunstmuseum. Prosjekteier er Sør-Troms Museum. Prosjektet finansieres av Sør-Troms Museum og Troms fylkeskommune (ved regionale utviklingsmidler).


                     

              

 

Info

Høst / vinter / vår:

Åpent på forespørsel booking@stmu.no // +47 77 01 83 80

 

Priser:
Voksen: 80,-
Senior/studenter: 55,-
Gruppe (min. 6 stk.): 55,-
Barn under 16 gratis

Omvisning av grupper:
1500,- for omvisning med gruppe, 1 time i ordinær arbeidstid på ukedager. Dette kommer i tillegg til inngangspenger. Pristillegg på 50% på kveldstid og helger.
Pristillegg på 800,- ved grupper over 35 personer. 

Omvisning av skoleklasser:
Videregående skole: 1500,-
Grunnskole: Gratis

Workshops for elever: Trykkeverksted
Se skole/barnehage/Den kulturelle skolesekken i venstre meny

Besøksadresse:
Oscarsvei 6, 9475 Borkenes

Kontakt oss:
Epost: booking@stmu.no
Sentralbord: +47 77 01 83 80