Trastad Samlinger

Unikt Museum og Galleri.

KUNSTNERE

Outsider Art kunstnerne som finnes i Trastad Samlinger.

Audgunn Wilhelmsen

Født i Farsund 1963.
Bor og arbeider i Farsund,
Vest-Agder.

Audgunn Vilhelmsen bruker to hovedteknikker i sitt arbeid: Oljepastell og/eller blyant. Som oftest bruker hun teknikkene adskilt, men innimellom legger hun pastell inn i blyanttegningen. I motsetning til flytende farge gjør fargestiften at hun holder streken og har god kontroll på flaten. Oljepastellen blandes på selve bildet av tallrike lag og skraveringer. Fargene modelleres ved hjelp av lagene. Hennes skraveringer er svært avanserte. Hun arbeider med stor kraft på papiret,slik at det kan gå hull i det. Dette er en del av hennes uttrykk.

Herleik Kristiansen

Født i Nesna 1947.
Bor og arbeider i Harstad ved Trastad Design

"Det finns mang slags forskjellige mennesker."
I over 40 år har Herleik Kristiansen arbeidet med ulike kunst- og formingsaktiviteter. Han er en profesjonell kunstner med medlemskap i både Norske Billedkunstnere og Nord Norske Bildende Kunstnere og han er blant annet innkjøp av Norsk kulturråd og Riksgalleriet. Det er gjennom sine linoleumstrykk at han har oppnådd status som kunstner.

Herleik Kristiansen er en meget produktiv. Nå arbeider han hovedsakelig med keramikk og har opparbeidet en betydelig kompetanse på området. I dag dreier Herleik Kristiansen så tynt at det er på grensen til det leiren som materiale tåler! I Nord-Norge er det mange som kjenner til hans arbeider og som jevnlig er innom verkstedet og butikklokalet for å hande.

Kort historikk
Herleik Kristiansen har i nesten 40 år arbeidet med ulike kunstteknikker. Med diagnosen "ikke-opplæringsdyktig" fikk han ikke gå på normalskolen, men ble som tenåring sendt til Trastad Gård/Nord-Norges Åndssvakehjem. Der møtte han sin lærerinne frøken Sigvor Riksheim og fikk kanskje den beste opplæringen innen kunstfag som noen utviklingshemmet i Norge har fått. Det gav resultater og han begynte en kunstnerkarriere som ettertrykkelig motbeviste den diagnosen han hadde fått av samfunnet flere år tidligere. I dag er Kristiansen godt
etablert som kunstner med medlemskap i NNBK og NBK, og han er innkjøp av bl.a. Norsk kulturråd og Nasjonalgalleriet. Kristiansen har vært svært produktiv innen grafikk, skulptur og keramikk. Gjennom linoleumssnitt oppnådde han anerkjennelse som kunstner, men arbeider nå mest med keramikk. Han har en
sikker følelse for leiren og dreier så tynt at det er på grensen til det leiren som materiale kan tåle. I 2006 kom filmen "Herleik- Fri som fuglen" Denne gir et vakkert portrett av kunstneren, men gir og mange spørsmål om vilkårene for hans virke som kunstner.

Johan Hansen

Født i Finnmark.
Arbeider ved Trastad Design

Johan Hansen kommer langt nordfra i landet. Det vises klart i hans kunst som er sterkt etnisk inspirert. Johan liker best å arbeide med typisk samiske motiv. Med en enkel og treffsikker strek trekker Johan opp landskapsbilder med reinsdyr, samer, sleder og lavvoer. Tegninger som han før brukte lang tid på, er i dag utført på et par minutter.

Han er en av dem som fikk sin opplæring av Sigvor Riksheim. Den gang jobbet Johan også en del med farger, men det ser vi ikke lenger.

Johan formgir små skulpturer i leire. Det er som oftest små skulpturer av rein og samer i flotte drakter. Men i tillegg til samiske motiv har han også laget en del meget karakteristiske skulpturer av mennesker og noen få religiøst inspirerte motiv.

Johan Hansen arbeider i dag ved Trastad Design. Han lager fortsatt reinsdyr som igjennom alle år har gått igjen i hans produksjon. I tillegg lager han ofte skulpturer av hunder men nylig har han også laget engler.


Johan Har tegnet logoen til Trastad Samlinger

Maiken Tvedt

Født i Stavanger 1960.
Bor og arbeider i Stavanger.

Maiken Tvedts nonfigurative bilder kjennetegnes av geometriske former der hun ofte bruker rette linjer og rektangler. Hennes hovedmotiv er linjer og firkanter som blir fylt med fine kontrastfarger. Hun sier selv at hun har svært mange tanker i hodet og at disse symmetriske, rette linjene gir henne en innvendig ro. Når hun arbeider, er hun veldig konsentrert og kan til tider koble omverdenen helt ut. Hun har prøvd både akvarell og pastellmaling, men arbeider helst i akryl.

Olav Heier

Født i Lunner 1932.
Bor og arbeider i Lunner.

Olav Heier arbeider hovedsakelig med akvareller, men han liker å variere sitt uttrykk og tar også i bruk forskjellige tegne-teknikker ved hjelp av tusj og blyant. Han er svært produktiv og henter mange av motivene sine fra naturen.

Foruten å skape bilder, arbeider denne aktive og allsidige kunstneren med keramikk og silkemaling.

Ole Willy Foldnes

Født på Sotra i Fjell kommune i 1959.
Bor og arbeider i Fjell kommune.

Ole Willy Foldnes viste tidlig stor interesse for å tegne og male.
Men det går i bølger, noen ganger er han svært aktiv, mens andre
ganger lar han tingene hvile litt. Han har tidligere arbeidet mye i
svart/hvitt, bl.a. ved hjelp av kullstift, men arbeider nå
hovedsakelig med farger. Han har prøvd både akvarell og oljemaling,
men bruker helst pastellstift. Han gnikker fargene utover med fingerene
til han er fornøyd med de ulike kulørene og overgangene mellom dem.

Han har hovedsakelig arbeidet med landskapsmotiv og henter inspirasjon
fra de ville og vakre fjellene på Vestlandet. Ofte avfotograferer han
fjellmotiv han liker spesielt godt og bruker fotografiet som utgangspunkt
når han maler. I den senere tid har han malt en del portretter og
foretrekke nå lysere farger. Han arbeider helst alene og er svært
konsentrert. Blir han forstyrret gir han klar beskjed: "Hysj nå".

Stein Eirik Stokke

Født i Stjørdal i 1971.
Bor og arbeider i Stjørdal.

Stein Eirik Stokke arbeider helst med akryl. Han begynner nederst på arket og maler seg oppover. Helst maler han til musikk og storkoser seg mens han arbeider. Hans fantasibilder settes sammen av mange ulike elementer. Når han forteller om bildet og dets innhold bruker han bildet som utgangspunkt for beretninger om sin hverdag og liv, om ting som har gjort inntrykk på han; en tromme, en pistol, et møte, en blomst. Men bildene uttrykker først og fremst drømmer og fantasier i freidige fargekombinasjoner.

Svein Fløan

Født i Namsos 1958.
Bor og arbeider i Steinkjer.

Svein Fløan begynte å tegne som barn. For han var det en måte åkommunisere på da taleproblemene har vært ganske omfattende. Til tross for at kun høyre tommel og lillefinger fungerer godt, er det utrolig hva han får til på arket. Han kombinerer motiv, ofte foto eller bilder fra bøker med fantasien. Han har et fotografisk syn, med utviklet sans for dybdeperspektiv. Han er svært detaljorientert og bruker forstørrelsesglass for å betrakte ting inngående.

Motivet er ofte tog og båter, gjerne gamle motorbåter, og amazon-biler. Han tegner sjelden rene naturbilder, men får med seg nær sagt hver stein på veien og hver stjerne på himmelen. Lys og skygger, himmel og hav - alt i bakgrunnen er korrekt og detaljrikt gjengitt, slik at omgivelsene og hovedmotivet konkurrerer om å imponere betrakteren med sin klare fotografiske gjengivelse. Et av hans bilder henger på jernbanestasjonen i Steinkjer.

Torstein Nilsen

Født i Alta 1948.
Bor og arbeider i Harstad.

Torstein Nilsen er en profesjonell billedkunstner som hovedsakelig arbeider med oljemalerier og keramikk. Han har et bredt spekter av motiv, men foretrekker bymotiv, tog og jernbanespor. Han har hatt en god utvikling gjennom 40 år med skapende arbeid. Fra en enkel stil har han gradvis gått over til mer komplekse og sammensatte bilder og utviklet en fin sans for dybdeperspektiv og naturalistiske gjengivelser, geometriske former og fantasibilder.

Det er tydelig at Nilsen trives med kunstnerisk arbeid. Siden det verbale språket ikke er så velutviklet blir kunstuttrykket spesielt viktig både fordi det gir han en alternativ kommunikasjonskanal og en yrkesidentitet. Han evner fremdeles å forbløffe omgivelsene med sine arbeider og burde derfor få videreutvikle sine skapende evner gjennom et godt tilrettelagt utdanningstilbud. Torstein arbeider i dag ved Trastad Design, der han jobber med dekor på kjeramikk, i tillegg maler han på turer i fritiden sin.

-------

Torstein Nilsen is a professional artist who is mainly doing oil paintings and pottery. He has a broad range of motives, but prefers urban settings, trains and railroad tracks. He has had a fine development through 40 years of creative activity. From a simplistic style he has gradually turned to more complex images. He has developed a fine sense of linear, as well as atmospheric perspective and for naturalistic representations, geometrical figures and figures of the imagination.

It’s noticeable that Nilsen enjoys his creative work. Considering that his verbal language is not so well developed his artistic expression becomes all the more important. It provides him with an alternative means of communication, and a professional identity. He still goes on amazing people with his paintings, so a further training of his artistic talent, within the framework of an individually adjusted course, would be well timed.

Torstein Nilsen is nearly always in a good mood, and has a warm and peaceful nature. He is fond of a good hug!

Vigdis Grøtli

Født på Kvikne i 1957.
Bor og arbeider på Tynset.

Vigdis Grøtli har et særegent tegnetalent som kan gi seg utslag i frodige former og originale fargekombinasjoner, eller i florlette, skisseaktige, nesten vektløse tegninger. Hun arbeider helst med akvarellfarger, men har også sansen for det helt enkle med bare blyanten som redskap. Hun uttrykker ulike stemninger gjennom sine penselstrøk og fargevalg.

Motivmessig lar hun seg ofte inspirere av dyr og har en velutviklet evne til å observere. Rett som det er slår hun til med uventede detaljer og perspektiv i sine arbeider. Selv sier hun ikke så mye, men nærpersoner opplever en kommunikasjon gjennom det form- og fargespråk som hun benytter i kunsten.

Ofte er tema i akvarellene hentet fra egne opp-levelser. Omsorgspersoner opplever at kunsten har vært et positivt element i utviklingen av hennes selvbilde. Vigdis er ikke lenger aktiv men hennes vakre bilder lar vi tale for seg.

Wenche Andreassen

Født i Namsos 1948.
Bor og arbeider i Namsos.

Da Wenche Andreassen startet med billedkunst, malte hun kun sirkler i ulike farger. Gradvis er motivene og repertoaret blitt utvidet. Hun bruker i dag stoffmaling og arbeider med pensler i ulike størrelser. Hun maler ofte svært vått, slik at fargene blandes på stoffet, flyter over i hverandre og gir vakre nyanser og glidende overganger. Hun blåser også fargene utover med sugerør. Hun boltrer seg og leker med farge og form, og skaper detaljrike uttrykk som appellerer til fantasien hos betrakteren.

Wenche Andreassen verbale språk er lite utviklet. For nærpersoner virker det som om hun kommuniserer gjennom bildene sine. Hennes søster opplever at malingen øker konsentrasjonen og reduserer Wenche sin angst, noe som har vært med på å begrense bruk av medisiner og tvangstrøyer/remmer. Hun oppfattes som langt mer harmonisk etter at hun startet med kreative aktiviteter og flyttet til egen bolig.

Wenche har illustrert forsiden på utredningen fra bruker til borger.

Wenche Nilsen

Født i Alta 1967.
Bor og arbeider i Alta.

Wenche Nilsen broderer både på ferdigtrykte mønstre og selvkomponerte mønstre. Når hun lager mønstrene selv kommer det nesten alltid til uttrykk en menneskeskikkelse. Mennesker, som vi tror er henne selv, blir fremstilt med variasjoner både i form, farger, bakgrunn og i måten hun broderer stingene på.

Wenche er døv og har sterke autistiske trekk. Hennes menneskeskikkelser er alltid brodert med to øyne og en runding til munn eller nese. Hennes menneskeskikkelser har dermed færre sanser enn det folk vanligvis er utrustet med.

De som kjenner henne ser også variasjoner fra de ulike periodene i hennes liv. Til eksempel har bildene sydd i løpet av de siste 2 årene en mye mer kantete fremstilling, mens de som er laget en 10-års tid tilbake bærer preg av mye rundere former.

Wenche broderer på stramei med 3-tråds strikkegarn. Hun tegner mønstre, velger farger, broderer, fester og bytter garn selv. Personale tegner opp kantene til montering, for ellers broderer Wenche helt ut. I perioder kan hun tegne et mønster, men broderer noe helt annet. Hun er alltid veldig bevisst i fargebruken sin og har klare meninger om hvilke farger hun vil ha. Best liker hun klare og sterke farger.

Åse-Britt Oslandsbotten

Åse Britt Oslandsbotten
Født i Stavanger 1971.
Bor i Stavanger.
Arbeider ved Hillevåg arbeidsgård.

Åse-Britt Oslandsbotten liker å observere og konsentrere seg om det hun gjør. I hennes malerier finner vi ofte få, enkle motiver som hun har fremhevet, som for eksempel hus, katter, dyr og portretter. Hun liker å portrettere menneskene rundt seg, men hennes hovedinteresse er katter – i alle variasjoner. Hun bruker
flere forskjellige maleteknikker; akryl, kullstift, kritt, linotrykk og akvarell. De siste årene har hun utviklet seg spesielt innenfor trykk. Stilen er figurativ, enkel og naivistisk.

Info

Høst / vinter / vår:

Åpent på forespørsel booking@stmu.no // +47 77 01 83 80

 

Sommersesong 2018

3.juli - 5.august

Tirsdag-søndag kl. 11:00-15:00

Mandager stengt 

 

NB: 25.06 - 29.06

  • Under Festspillene har Trastad Samlinger åpent mandag til fredag: kl. 12:00 - 15:30
  • Opening hours during the Arctic Arts Festival: 12:00 - 15:30 

 

Priser:
Voksen: 80,-
Senior/studenter: 55,-
Gruppe (min. 6 stk.): 55,-
Barn under 16 gratis

Omvisning av grupper:
1500,- for omvisning med gruppe, 1 time i ordinær arbeidstid på ukedager. Dette kommer i tillegg til inngangspenger. Pristillegg på 50% på kveldstid og helger.
Pristillegg på 800,- ved grupper over 35 personer. 

Omvisning av skoleklasser:
Videregående skole: 1500,-
Grunnskole: Gratis

Workshops for elever: Trykkeverksted
Se skole/barnehage/Den kulturelle skolesekken i venstre meny

Besøksadresse:
Oscarsvei 6, 9475 Borkenes

Kontakt oss:
Epost: booking@stmu.no
Sentralbord: +47 77 01 83 80