Trastad Samlinger

Unikt Museum og Galleri.

Trastad Galleri

Trastad Samlinger er et kunst- og kulturhistorisk museum som samler, formidler, stiller ut og forsker i et høyst aktuelt samfunnsperspektiv. Med et Outsider Art galleri hvor det vises nasjonal og internasjonal Outsider Art/Art Brut er vi det eneste museum i Norge som viser denne kunstsjangeren. Galleriet presenterer i dag Outsider Art/Art Brut fra over 30 utøvere. Det vises nyere arbeider fra aktive Rå kunst/Outsider Art kunstnere rund omkring i landet bl.a. Herleik Kristiansen, Torstein Nilsen, Audgunn Wilhelmsen, Wenche Nilsen, Pål Akerø og Frode Felippe Schjelderup samt internasjonal Rå Kunst/Outsider Art bl. a. Sergej Delanay og japansk Outsider Art.

Dessuten vises en unik samling av keramikkgjenstander som er laget i institusjonstiden ved Trastad Gård. 

 

 

Kunstnerisk aktivitet av mennesker som faller utenfor det vanlige samfunnet, såkalte ”outsidere” har en lang tradisjon. Å reflektere over denne kunstens utvikling og dens persepsjon er blitt til gjennom begrepet ”Outsider Art”. På den ene siden setter begrepet kunstverket i en særstilling som belyser de sosiale opphavsbetingelser og på den andre siden sier begrepet noe om den kulturelle marginaliteten til kunstneren. Oppfinnelsesrikdom, skapelse ut av den indre opplevelsen og en helt eget billedspråk kjennetegner kunstverkene til outsider-kunstnere. Denne kunsten blir ofte til spontant ut fra billedskaperens forutsetninger og ikke som tillært kunstform. Kunstneren er ufaglært og har ofte en særstilling i samfunnet.

Siden begynnelsen av det 20. århundre har kunsten som var laget av ”outsidere” en betraktelig innflytelse på utviklingen av den moderne kunsten og dens forståelse. Oppdagelsen av det spontane, uskolerte som viste seg i outsider-kunstverkene førte til en eufori hos 20. tallets avantgardistiske kunstnere. Kunstnere som Picasso, Braque, Paul Klee, Jean Dubuffet identifiserte seg radikal med denne nye kunsten som viste til ” nye under av kunstnerånden”.

Den ubrutte uttrykkskraften som fantes i disse outsider-kunstverkene, det ukonvensjonelle billedspråket og en skapelse ut av en indre opplevelse begeistret og ble kjent som ”kunst utenom kulturen”. Med navnet ”Art Brut” – rå kunst – har den franske kunstneren Jean Dubuffet siden 1940 tallet blitt en utrettelig talsmann for den kunstneriske relevansen av outsider- artister. Under navnet ”Art Brut” og senere under navnet ”Outsider Art” (Roger Cardinal, UK) har denne kunsten hatt en enorm innflytelse på utviklingen av den moderne kunsten. Denne billedskapelsen som er utenom det vanlige har en over hundreårig tradisjon og er dokumentert i forskjellige museer og samlinger i hele verden.

Trastad Samlinger dokumenterer fenomenet outsider-art gjennom sin samling av nasjonale og internasjonale kunstverk laget av psykisk utviklingshemmede.

Info

Høst / vinter / vår:

Åpent på forespørsel booking@stmu.no // +47 77 01 83 80

 

Priser:
Voksen: 80,-
Senior/studenter: 55,-
Gruppe (min. 6 stk.): 55,-
Barn under 16 gratis

Omvisning av grupper:
1500,- for omvisning med gruppe, 1 time i ordinær arbeidstid på ukedager. Dette kommer i tillegg til inngangspenger. Pristillegg på 50% på kveldstid og helger.
Pristillegg på 800,- ved grupper over 35 personer. 

Omvisning av skoleklasser:
Videregående skole: 1500,-
Grunnskole: Gratis

Workshops for elever: Trykkeverksted
Se skole/barnehage/Den kulturelle skolesekken i venstre meny

Besøksadresse:
Oscarsvei 6, 9475 Borkenes

Kontakt oss:
Epost: booking@stmu.no
Sentralbord: +47 77 01 83 80