Trastad Samlinger

Unikt Museum og Galleri.

Bibliografi

Litteratur og kilder som beskriver, avbilder eller tematiserer Trastad Museum og Trastad Galleri eller kunstnere og kunst av Trastadkunstnere (utvalg)

Gunnar Danbolt : OUTSIDEREN HERLEIK KRISTIANSENS KUNST", utgitt Sør-Troms Museum, des. 2015

Berg, Sigrun Høgetvedt (2012): "Livet på Trastad gård var strengt", Uit.no[Internett]. Tilgjengelig: fra ww.uit.no. [Nedlastet 13.03.2012]

Bygdnes, Anne Marit (2004): "En undersøkelse om bruk av tvang...", fagtidsskrift EMBLA 02/2004

Fjermeros, Halvor (2009) "Åndssvak!" Et bidrag til sentralinstitusjonens og åndssvakeomsorgens
kulturhistorie.

Floer,K. og Skudal, T. (2003): "Kunstutdanning for mennesker med utviklingshemming" Skriftserie 2003/03, Høgskolen i Harstad, 2003

Johansen, A.J. (1996): "Fra dårekiste til normalisert omsorg" Skriftserie 1996, Høgskolen i Harstad, 1996

Riksheim, S. (1960): Rapporter til forskningsrådet

Røysem, A. (1996): "Kunst og historie på Trastad, Samfunn for alle, 1996/02

Tidskrift KUNST FOR ALLE, artikkel: "Kunst uten hemninger", s. 45, 03/2003

Johnsen, Bjørn-Eirik (2011): "[...] men ellers var det jo god mat, men det var jævlig strengt!- En kvalitativ kasus-studie med fokus på fortellingene til tidligere pasienter på Trastad Gård", doktorgradsavhandling levert ved universitetet i Tromsø, fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, institutt for lærerutdanning og pedagogikk


Filmografi

Dokumentarfilmer om Trastad Gård/Trastad Samlinger og kunstnere fra Trastad

"Historien om Trastad Gård". TV Hålogaland 2002.

"Herleik - fri som fuglen". Original film AS/Karl Emil Rikardsen 2006

"Å komme og bo på Trastad" Høgskolen i Harstad, Trastad Samlinger, Leif Lysvik, Bjørn Erik Johnsen


Andre relaterte dokumentarfilmer

"NUK++ 2006 - Avslutningsforestilling Harstad Kino 1.juli 2006". Aktiv Media

"Jenta fra Oz-Normal living". Kaasa Film - Winsents Film- Stratega Pr. -Supermono/Pål Winsents 2005

"Torshovkorpset- vi vil -vi kan". Torshovskorpset 2005

"Institusjonsliv- 70 år på Emma Hjort". Emma Hjort/Lars Ole Bolneset/SPK 1998

"Kvæfjord - mellom Lofast og midnattsol", Polarvideo - Leif Skoglund/2009

"Når forholdene legges tilrette" - en film fra Trastad kunst- og formingssenter

"Ikke opplæringsdyktig" - om Torstein Nilsen og Herleik Kristiansen, 1992

"Utvikling..." - om utviklingsmuligheter, bl. a via undervisning, arbeidstraining og dagligliv, Produsent Trastad Gård/1976

"Gi oss lov og vi kan - En dag i en institusjon"

"Institusjonen" - opplæringsfilm begregnet på ungdoms- og videregående skole / 2004

"Tre korte filmer om Trastad Gård" tidligere beboere forteller om institusjonslivet

"En dag på Bakkebø"

NRK opptak: Trastad Gård,
-Apropos, 25.05.1983,
-Idrettsjubel, 02.07.1987
-På vei mot mulighetene, 06.03.1968

NRK opptakk: Herleik Kristiansen utstilling "La de bare se på bildene" juni 2009
- nordnytt, 07.07.2009

Offentlige samlinger

Offentlige og private samlinger som eier arbeider av Trastadkunstnere


- Nasjonalmuseet for kunst og Arkitektur
- Norsk Kulturråd
- Riksgalleriet
- Nordenfjeldske kunstindustrimuseum
- Tromsø Museum
- Stavanger kommune
- Hamar Lærerhøgskole
- Harstad postkontor
- Ibestad kommune
- Toten folkehøgskole
- Norsk Hydro
- Kvæfjord Sparebank
- Meieri Nor, Harstad
- Breivika Videregående skole
- Harstad Sykehus
- Høgskolen i Harstad
- Sør-Trøndelag Fylkeskommune
- Kvæfjord kommune
- Viken senter, Bardu

Info

Høst / vinter / vår:

Åpent på forespørsel booking@stmu.no // +47 77 01 83 80

 

Priser:
Voksen: 80,-
Senior/studenter: 55,-
Gruppe (min. 6 stk.): 55,-
Barn under 16 gratis

Omvisning av grupper:
1500,- for omvisning med gruppe, 1 time i ordinær arbeidstid på ukedager. Dette kommer i tillegg til inngangspenger. Pristillegg på 50% på kveldstid og helger.
Pristillegg på 800,- ved grupper over 35 personer. 

Omvisning av skoleklasser:
Videregående skole: 1500,-
Grunnskole: Gratis

Workshops for elever: Trykkeverksted
Se skole/barnehage/Den kulturelle skolesekken i venstre meny

Besøksadresse:
Oscarsvei 6, 9475 Borkenes

Kontakt oss:
Epost: booking@stmu.no
Sentralbord: +47 77 01 83 80