Vikingtid og middelalder

Første fokus er byggverket og byggteknikker.
Praktisk og teknisk forklaring på middelalderens byggekunst.
Det andre inntrykket er lokalsamfunnet kirka sprang ut av og ble plassert inn i.

Trondenes jordebok legger rammen, og resultatene fra de arkeologiske undersøkelsene som er foretatt av kirkens eiendommer på 12-1400 tallet presenteres gjennom modeller, bilder og et tablå.

Tredje fokus er hovedelementet i utstillingen; kirkerommet. Et stilisert kirkeskip med gjenstander, tekst og bilder forklarer symbolikken som ligger i rom og ikonografi. Skip, kor, alter, altertavle, døpefont og den rike detaljutsmykkingen kirka.

I dette rommets nordside er det nisjer med dybdeinformasjon om førkristen norrøn og samisk religion. En nisje er viet hendelsene på Trondenes som knytter seg til Asbjørn Selsbane, Tore Hund og Olav den hellige.
I siderommene omfatter utstillingene temaene gårdsbosetning - norsk/samisk, høvdingemakt og kirkemakt samt førkristne religioner.

Etter man har passert det sentrale elementet i kirkerommet "alteret", når man til Trondenesrommet. Her settes det lys på Trondenes fram mot reformasjonen og til områdets forbindelser til utenverdenen.