Fra Hans Egede til Harstad i dag

Den første man møter i andre etasje er Grønlands apostel Hans Egede. Egede ble født og vokste opp i Harstad. Her i hjembyen presenteres han i et grønlandsk miljø.

Videre vil man gjennom en vandring i denne etasjen møte Jens Holmboe, fogden som blant mye annet, var initiativtaker til "koloniseringen" av Bardu og Målselv på slutten av 1700-tallet. Hans virke i Ervik i Harstad er uløselig knyttet til områdets historie.

Før man går inn i Harstads bys historie har man anledning til å studere nærmere nessekongene og se et bildespill om den livsviktige jektefarta av kunstneren Alvin Jensvoll.
Harstad ble by 1. januar 1904 og utviklingen fram til i dag beskrives med foto og gjenstander. Spesielt vektlagt er verftene og de mekaniske verkstedenes betydning for byen. Silda og forsvaret nevnes ved siden av disse virksomhetene som det grunnlag byen er tuftet på.

I siste del er det Trondenes og den andre verdenskrig som er tema. Den tyske krigsmakt etablerte seg tungt på Trondenes i krigsårene. Ennå står mange murer etter brakkeleirene og den russiske fangeleiren som var her. Mest skremmende er kanskje verdens største landbaserte kanoner, de såkalte "Adolfkanonene"