Foto: Onga i gammeldagan

Vandreustilling med foto av barn i gamledager.

«Onga i gammeldagan» har besøkt både barnehager, skoler og eldrehjem i Sør-Troms.

Dette er en fotoutstilling fra Sør-Troms Museum med 14 innrammede fotografier i A3-størrelse med bilder fra barndom fra Harstad og omegn, i hovedsak fra ca. 1900-1960. Bildene viser ulike sider ved barnas hverdag, både i arbeid og lek. Her er det mye å lære om klær, leker, øving, arbeid og hvordan det så ut i Harstad-området i gammeldagan. Utstillingen er selvforklarende, og klassene står fritt til å selv bestemme hvordan de vil bruke den. Vi håper at bildene kan bidra til diskusjon og økt forståelse for barns situasjon før og nå.

Boksen inneholder 14 fotografier, en tekst til hvert bilde og forslag til tema som kan diskuteres.

Informasjons- og formidlingshefte følger med.

Utstillingen er gratis.
Henvend dere til museet for bestilling.

Andre utstillinger