Ferdigrestaurert

Etter tilskudd fra Sametinget har vi de siste månedene restaurert Gorsasgammen i Salangen. 

Gammen er godt kjent blant befolkningen og fremstår i folks bevissthet med klar referanse til samisk byggeskikk. Den er en kroksperregamme med en liten tilført laftekonstruksjon med vindu. Bygget var tekket med knasteplast og torv. Restaureringen ble omfattende der alle raiene og deler av kroksperrene måtte skiftes ut. Plasten ble fjernet og gammen ble tekt på tradisjonelt vis med never og torv. På jordkjelleren, som ligger på baksiden av gammen, var taket kollapset. Denne har fått nå fått nytt tak med åser og raier i bjørk og med tekking av never og torv. På begge byggene er det laget nye dører og så nå venter vi på hengslene til dørene som er laget av smeden Hans-Erik Olsen ved Nord-Troms museum. Til våren skal området ryddes og klargjøres for besøk. 

Nyhetsarkiv

Stengt galleri Trastad Samlinger

Galleriet på Trastad Samlinger holder stengt frem til ny utstilling åpner siste uken i mai 2021.

Samisk måned - digitalt

Digital formidling med ekstra fokus på samisk historie, sagn, klær og gjenstander i hele februar!

Unik samarbeidsavtale

Veteranforbundet SIOPS og skonnerten "Anna Rogde" går nye muligheter i møte.

Stormen "Frank" herjer

Store skader på Krambuvika Bygdemuseum. 

Nye koronatiltak

Slik påvirkes Trondenes Historiske Senter av kommunens nye koronatiltak.

Vil du bli vår nye skipper?

Vi har ledig stilling som skipper på "Anna Rogde"

Trastad Samlinger

Nasjonalt senter for Outsider Art

Skonnerten "Anna Rogde" er klar for vinteropplag.

Stor dugnad for "ho Anna". 

kake take-away

Nytt tilbud på Trondenes Historiske Senter

Velkommen til et trygt museum

Trondenes Historiske Senter er åpen hver dag, men arrangement t.o.m. 22.11 avlyses for å begrense unødvendig samling av mennesker.