Unik samarbeidsavtale

Veteranforbundet SIOPS og skonnerten "Anna Rogde" går nye muligheter i møte.

Veteranforbundet SIOPS og Sør-Troms Museum har inngått samarbeidsavtale. Avtalen muliggjør fremtidige prosjekter og samarbeid som skal komme skadde veteraner til gode. Museet og SIOPS har allerede startet samarbeidet ved å bruke skonnerten Anna Rogde på de to siste veteranseilasene som har vært svært vellykket. 

Muligheter for mestringsarenaer

Veteranforbundet SIOPS og Sør-Troms museum har samarbeidet i et par år allerede. Dette startet med bruk av skonnerten Anna Rogde til veteranseilasen. Mange av deltakerne har knyttet sterke bånd gjennom seilasen og har vært tilbake på skonnerten i Harstad i etterkant. 

Kompetansen ved museet gjør det mulig for veteraner å lære seg nye ferdigheter, samtidig som de deltar i en sosial arena. Mestringsaktiviteter som fører til en bedre hverdag er en av SIOPS sine hovedoppgaver, og vi er glade for at de valgte å gjøre dette sammen med oss i Sør-Troms Museum.

Utvider det maritime samarbeidet i Norge

Generalsekretær Øystein K. Wemberg uttalte: «SIOPS er glade for å ha formalisert en intensjonsavtale med Sør-Troms museum som driftsselskap for skonnerten Anna Rogde som vi i 2019 og 2020 brukte under Veteranseilasen. Men, intensjonen er også å se etter andre maritime aktiviteter vi kan samarbeide om. Det inkluderer å søke om felles prosjektmidler på områder hvor skadde veteraner kan få gode opplevelser og føle mestring. Dette er tilsvarende avtale som vi i 2020 inngikk med Norsk Maritimt museum. At to store museer i Norge med maritim fokus nå har samarbeid med SIOPS, er et flott utgangspunkt for fremtiden».

«Veteranene har virkelig vært en berikelse og ressurs til vårt maritime miljø. Samarbeidet med organisasjonen SIOPS har vært en fornøyelse, og vi gleder oss til fortsettelsen», heter det fra avdelingsleder for Anna Rogde, Katie Payne.

 

Foto: Ant Upton 

Nyhetsarkiv

Stengt galleri Trastad Samlinger

Galleriet på Trastad Samlinger holder stengt frem til ny utstilling åpner siste uken i mai 2021.

Samisk måned - digitalt

Digital formidling med ekstra fokus på samisk historie, sagn, klær og gjenstander i hele februar!

Stormen "Frank" herjer

Store skader på Krambuvika Bygdemuseum. 

Nye koronatiltak

Slik påvirkes Trondenes Historiske Senter av kommunens nye koronatiltak.

Vil du bli vår nye skipper?

Vi har ledig stilling som skipper på "Anna Rogde"

Trastad Samlinger

Nasjonalt senter for Outsider Art

Skonnerten "Anna Rogde" er klar for vinteropplag.

Stor dugnad for "ho Anna". 

Ferdigrestaurert

Etter tilskudd fra Sametinget har vi de siste månedene restaurert Gorsasgammen i Salangen. 

kake take-away

Nytt tilbud på Trondenes Historiske Senter

Velkommen til et trygt museum

Trondenes Historiske Senter er åpen hver dag, men arrangement t.o.m. 22.11 avlyses for å begrense unødvendig samling av mennesker.