Samisk måned - digitalt

Digital formidling med ekstra fokus på samisk historie, sagn, klær og gjenstander i hele februar!

Harstad kommunes hovedmarkering av Samefolkets dag vil i år bli flyttet ut av Trondenes Historiske Senter. Sør-Troms Museum vil likevel ha ekstra fokus på samisk historie, klær, sagn og gjenstander denne måneden. 

Det første samiske sagnet ligger allerede ute på SoMe. På facebook.com/trondenesmiddelaldergard kan du lese om en hvit og mystisk reinokse. Historia er hentet fra boka "den sorte hunden", utgitt av Sør-Troms Museum. Samisk kunst og outsider art fryder øyet på Instagram @ trastadoutsiderart. Følg oss gjerne på museets hovedkontoer: instagram @sortromsmuseum og på facebook.com/stmu.no 

Her er lenker til noen høydepunkter: 

 

Nyhetsarkiv

Stengt galleri Trastad Samlinger

Galleriet på Trastad Samlinger holder stengt frem til ny utstilling åpner siste uken i mai 2021.

Unik samarbeidsavtale

Veteranforbundet SIOPS og skonnerten "Anna Rogde" går nye muligheter i møte.

Stormen "Frank" herjer

Store skader på Krambuvika Bygdemuseum. 

Nye koronatiltak

Slik påvirkes Trondenes Historiske Senter av kommunens nye koronatiltak.

Vil du bli vår nye skipper?

Vi har ledig stilling som skipper på "Anna Rogde"

Trastad Samlinger

Nasjonalt senter for Outsider Art

Skonnerten "Anna Rogde" er klar for vinteropplag.

Stor dugnad for "ho Anna". 

Ferdigrestaurert

Etter tilskudd fra Sametinget har vi de siste månedene restaurert Gorsasgammen i Salangen. 

kake take-away

Nytt tilbud på Trondenes Historiske Senter

Velkommen til et trygt museum

Trondenes Historiske Senter er åpen hver dag, men arrangement t.o.m. 22.11 avlyses for å begrense unødvendig samling av mennesker.