Fredningen av historiske Trondenes

Få andre kulturmiljø kan vise til tilsvarende kontinuitet fra bronsealder til i dag innenfor et så begrenset område.

"Historiske Trondenes er av svært høy nasjonal historisk interesse. Få andre kulturmiljø kan vise til tilsvarende kontinuitet fra bronsealder til i dag innenfor et så begrenset område, og få andre lokaliteter, om noen, kan vise til hendelser i sagalitteraturen som direkte kan relateres til fortsatt godt bevarte og tydelige kulturminner."

Halvøya i historia, er en fengende og sann beskrivelse av Trondenes. Etter mange års arbeid kunne vi feire fredningen av Trondenes Kulturlandskap sammen med Fylkeskommunen, Riksantikvaren, Regionrådet, statsforvalter og mange andre gjeve gjester 29.10.21. 

Riksantikvaren omtaler kulturminnet slik: 

På Historiske Trondenes er alle perioder fra bronsealder til og med kald krig representert, med stor grad av kontinuitet.

Historiske Trondenes representerer jernalderhistorie med nausttufter og gravrøyser som kan knyttes til konkrete hendelser i Snorres kongesagaer. Videreførelsen av området som et maktsenter manifesteres i kirkebygningen som tok form utover middelalderen. Like sentralt i både historien og i landskapet står middelalderkirka på Trondenes. Kirkas rolle som maktfaktor er utvilsom, og den har også hatt en sentral rolle som kulturell grensefestning mot nord og øst. Gårdshaugens mektighet vitner om høy aktivitet og kontinuitet i bosettingen her. Området har gjennom jernalderen og middelalderen vært et sentralt og strategisk viktig område på nasjonalt nivå, og kan betraktes som ei nasjonal og kulturell grensefestning gjennom flere hundre år. Praktfunn fra bronsealderen viser dessuten at området har hatt betydning også lengre tilbake i tid.

Krigshistorie og etterkrigshistorie representeres tydeligst av fangeleiren og flyktningeleiren og setter området i et internasjonalt lys. Trondenes fort inngikk i Atlanterhavsvollen/ Festung Norwegen og var ment å skulle sikre blant annet Narvik havn og utførsel av jernmalm. Etter krigen overtok det norske forsvaret området som en fortsatt strategisk beliggenhet. 

Fra kulturlandskap til historisk utstilling

Museumsdirektør Sabrina van der Ley poengterer at det rike kulturlandskapet på Trondenes med både sine gode og vonde historier en uvurderlig kilde for Trondenes Historiske Senter. Kulturlandskapet inspirerer museets formidling og knytter utstillingsgjenstander og deres fortellinger i vår historiske utstilling sammen med sporene i kulturlandskapet rundt oss.

Riksantikvarens beretning om fredningen kan leses i sin helhet på riksantikvaren.no

Foto: Sør-Troms Museum / Harriet M. Olsen

Nyhetsarkiv

Gratis julegaveverksted for ungdom i Kvæfjord

Kvæfjord frivilligsentral og Trastad Samlinger har fått midler av sparebankstiftelsen

"Anna Rogde" er naken

Anna Rogde har nå fått tatt ned begge mastene før vinteropplag.

Ledige plasser i Juniorklubben

Et gratis fritidstilbud for barn mellom 9-12 år på Trondenes Middelaldergård.

Fredning av historiske Trondenes

Fredningen markeres fredag 29.oktober.
NB: THS holder da stengt pga lukket arrangement

Ny milepæl for "Anna Rogde"

Sør-Troms Museum er stolte over å ha utdannet sin første navigatør

Håløygminne får ny utgiver

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. 

Endring åpningstider

Vintersesong: Fra og med 1. oktober vil Trondenes Historiske Senter holde stengt mandager. 

Ledig stilling som kafémedarbeider

På Trondenes Historiske Senter baker vi med smil, latter og masse kjærlighet. Lyst å bli en del av vårt team? 

Ledig stilling som SKIPPER på «S/S Anna Rogde»

Har du lyst til å ta ordet og roret, og stake ut kursen til verdens eldste seilende skonnert? Søknadsfrist snarest.

Krever et løft for Outsider Art

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge ber kulturministeren ta med Trastad Samlinger i satsningen «Kunst i Nord».