Anna Rogde

Verdens eldste seilende skonnert

Et eventyr til sjøs!

En av verdens største maritime kulturskatter.

Når du kommer ombord verdens eldste seilende skonnert vil du kunne møte både ungdommer under opplæring, kadetter og frivillig mannskap. Alle vil de ha deg som gjest i fokus! Vi inkluderer deg i både seiling, sjømannskap og historien til skuta. Vi er veldig stolte av "Anna Rogde" anno 1868 som i dag fremstår som et smykke etter mange år med godt vedlikehold. Det våges å påstå at hun er en av verdens største, operative maritime kulturskatter og selvsagt Harstads stolthet! De fleste turer går i Vågsfjorden, men de senere årene har du kunne observert henne så langt nord som Svalbard og sør til Brest i Frankrike. Skuta fikk status som vernet av Riksantikvaren i 1989. Vi gleder oss til å ønske deg velkommen ombord og håper at du blir å trives like godt som oss!

Skuta fylte 150 år i 2018. Les mer om jubileumsåret på annarogde150.no.

Anna Rogdes venner

Som frivillig, kan du både delta både som mannskap og bidra med ulike arbeidsoppgaver ombord. Du får lære seiling, sjømannskap og mye annet spennende. Har du også lyst å bli en frivillig hos oss? Ta kontakt med leder i Anna Rogdes venner: 911 14 560

Stiftelsen Anna Rogde

I dag er Stiftelsen Anna Rogdes formål å eie skonnerten Anna Rogde og Anna Rogde brygga på Kjøtta som kulturminne.

Ungt blod

Er våre ungdommer som har deltatt i et ungdomsprosjekt finanisert av DNB- Sparebankstiftelsen og Norsk Forening for Fartøyvern med mål om å rekruttere ungdom til fartøyvern. Flere av ungdommene har meldt seg inn i Anna Rogdes venner, og deltar med ulike oppgaver ombord, samtidig som de fungerer utmerket som ekstramannskap på turer.

Om Anna Rogde

Fasiliteter og kapasitet

Covid-19: For å ivareta smittevern ombord, har vi redusert kapasitet til maks 15 gjester. I salongen benytter vi annethvert sete. Vi har bordsetting og servering ved bordene. På overnattingsturer er det kun en person pr. lugar dersom man ikke deler med et familiemedlem.

Kapasitet: For dagsturer, er skuta sertifisert for 60 personer.
Turer utenfor 5 nm, er den sertifisert for 30 pers.

Salongen: Koselig salong med sitteplasser for inntil 30 pers.

Lugarer: Anna Rogde har 5 lugarer i ulike størrelser, med sengeplass for 12 gjester

Bar : Alle rettigheter ombord.Det er ikke lov å nyte medbrakt.

Annet utstyr: Anna Rogde har alt påbudt sikkerhets og redningsutstyr ombord samt moderne navigasjonsutstyr.

Fasiliteter:

  • Romslig dekk med rom for oppbevaring 
  • Bar med alle rettingheter 
  • 2 toaletter m/vaskeservant 
  • 2 hånddusjer 
  • Bysse med alt moderne utstyr 
  • Vaskemaskin og tørketrommel 


Pris: Ta kontakt for tilbud.

For booking/spørsmål: 920 18 848/ 770 18 380

Historie

Anna Rogde er en slett-toppet skonnert av tre bygget i 1867/68 ved Bangsund skipsverft i Namsos. Skuta ble sjøsatt den 20. august 1868 under navnet "Anna af Bergen", riggingen foregikk året etter.
Skonnerten har et typisk clipper-skrog og ble konstruert av den kjente båtbyggeren Sigbjørn Birkeland fra Bakke i Hordaland for et partsrederi i Bergen. Fraktefarten var dengang i rivende utvikling fordi man ville ha hurtigere transport til markedene særlig av matvarer. Dette førte båtbyggerne bort fra de brede, flate jektene med råseil til hurtigere skip som kunne utnytte vinden bedre. Den nye båttypen var også lettere å manøvrere i trange farvann og trengte også mindre mannskap.

I 1872 kjøpte Hardanger-skipperen Isak Rogde skuta.Han flyttet til Kjøtta utenfor Harstad året etter, giftet seg med Anna Skuta ble kalt "Anna Rogde", men navnet ble ikke offisielt endret i papirene før i 1990, da skuta kom tilbake til Harstad. Frem til da var hun registrert som "Anna af Bergen". Med Kjøtta som base startet han et familierederi som baserte seg på frakt og salg av klippfisk som ble tørket på bergene på Kjøtta. Da han døde tok hans sønner over og virksomheten ble drevet over tre generasjoner gjennom 100 år. Flere ganger har skuta hatt turer til Spania og Portugal og andre land langs atlanterhavskysten. De fleste turene gikk imidlertid i nordlige farvann så langt nord som til Arkangelsk og Murmansk.

Dramatikk har det ofte vært, bl.a. opplevde Anna Rogde orkan på Finnmarkskysten i 1889. Orkanen ødela riggen og mannskapet måtte hugge ned stormasta for å berge skuta.

I 1972 lot brødrene Per og Wilhelm Rogde skuta gå i opplag etter at hun uavbrutt hadde gått i fraktefart fra 1868. År 1976 overtok brødrene Magne og Aage Indahl skuta for å bruke henne til turer med ungdom. De gjorde en formidabel innsats for å restaurere henne tilbake til original tilstand. Restaureringen ble svært dyr for de to entusiastene og i 1990 ble skuta overtatt av et finansieringsselskap og avertert til salgs. Et interesseselskap i Harstad kjøpte henne deretter tilbake til Harstad.
I dag eies skuta av Stiftelsen Anna Rogde, mens Sør-Troms museum sørger for driften i samarbeid med Anna Rogdes venner.

Anna Rogde er sannsynligvis verdens eldste seilende skonnert, hun er bl.a. ett år eldre enn den kjente Cutty Sark. Hun er den femte største seilskuta i Norge og fremstår som en pryd for landsdelen og byen!

Anna Rogdes Venner


Også du kan bli medlem i Anna Rogdes venner! Vi jobber for å støtte opp om driften til en av verdens største maritime kulturskatter, skonnerten "Anna Rogde" fra 1868. 

Formål: Å støtte opp om bevaringen og driften av skonnerten - Anna Rogde - etter prinsippene for antikvarisk arbeide samt arbeide for bedre båtkultur, sjøvett og sikkerhet.

For å bli meldem: Ta kontakt med styreleder, Anne Margrete Eneberg. Si gjerne noe om hva du ønsker å bidra med.

Medlemsfordeler: Den aller største belønningen er vissheten om at skonnerten bevares og drives. Bevaringen skjer gjennom bruk. Som medlem er du med å sikre at Harstad fortsatt kan være stolte av å ha det største seilskipet i Nord- Norge, og verdens eldste fortsatt operative skonnert. Ditt bidrag gjør også at skonnerten kan representere Harstad og Nord Norge i inn- og utland. I tillegg får du delta på opplærings og seilturer. 

Venneforeningen bidrar med seiling, sjømannskap og vedlikehold ombord. Aktivitetene annonseres som arrangement i Facebookgruppen "Anna Rogdes mannskap".

Styret i Anna Rogdes venner består i 2020 av: Anne Margrethe eneberg, Svein-Arne Langseth, Roger Lysvik, Ann-Kristin Stormo, Anne Lise Stifjell. Vara er Alexander Hellriegel

Vel møtt!

Medlem:              Kr. 300,-

Familie medlem:  Kr. 500,-

Bedriftsmedlem:  Kr.2000,-

 


Kontakt info:

Adresse: Mercurveien 21
Postadresse: Postboks 2228, 9497 Harstad
Epost: annarogde1@gmail.com
Mobil: 911 14560 (Anne Margrete)
 

Teknisk data

Type: 2-mastet slett-toppet skonnert

Byggeår: 1867-1868, sjøsatt 20. august 1868

Byggested: Bangsund Skipsverft, Namsos

Konstruktør: Sigbjørn K. Birkeland

Lengde: 92 fot

Bredde: 22 fot

Mastehøyde over dekk: 25.8 m

Tonnasje: 66 netto tonn, 92 brutto tonn

Seilareal: 444 kvm

Motor: Cummins QSM 1 1M, 350-405 hk, montert i 2012

Eier: Stiftelsen Anna Rogde

Praktisk informasjon

Gammel skute med mange muligheter!
PÅKLEDNING
Anna Rogde har 19 varmejakker ombord, til fri disposisjon for våre gjester. Det anbefales likevel å ta med varmt, vindtett og vannavstøtende tøy. Varmt fottøy med gummierte såler (for godt fotfeste) samt hodeplagg og vanntette hansker er også å anbefale. «Det finns ikke dårlig vær, bare dårlige klær...!"

FISKEUTSTYR
Anna Rogde er ikke veldig godt egnet som fiskebåt, men har man lyst å kaste ut et snøre, kan man ta et med seg på tur. Er det bra fangst og det høver slik, kan man tilberede og spise den om bord.

UTSTYRET OMBORD
Oppredde køyer er inkl. i prisen. Redningsvester finnes i kasser på dekk og skipper vil ta en gjennomgang av rutinene for bruken av disse før turen starter. Ellers har Anna Rogde: 2 toaletter med vaskeservant, 1 dusj, vaskemaskin og tørketrommel, bysse med kjøleskap, fryser, stekeovn, kokeplater, mikroovn og oppvaskmaskin

DRIKKE SERVERING
Anna Rogde har bevilgning for drikkeservering, derfor må all drikke som nytes ombord kjøpes fra Anna Rogde. 

Krav til sikkerhets mannskap om bord “Anna Rogde”

Navigatør:
• Dekksoffiser D5
• ROC
• Passasjer- og krisehåndterings kurs (12t)
• Helseattest, sjømann
• IMO kurs 80t
• Intern opplæring


Maskinpasser:
• Passasjer og krisehåndteringskurs (12t)
• Helseattest, sjømann
• IMO kurs 60t
• Intern opplæring
• 6 mnd fartstid fra maskin
• 30 mnd tjenestetid i relevant praksis (landbasert praksis godkjennes)


Matros:
• Passasjer og krisehåndteringskurs (12t)
• Helseattest, sjømann
• IMO kurs 60t
• Intern opplæring
• 36 mnd fartstid/ 12 mnd fartsid som lettmatros + 24 mnd praktisk opplæring, yrkespraksis i mekaniske fag, maritime fag eller relevant tjenestetid på flyttbare innretninger.


Lettmatros:
• 6 mnd fartstid på dekk eller 24 mnd praktisk opplæring, yrkespraksis i mekaniske, maritime fag eller relevant tjenestetid på andre flyttbare innretninger
Kokekyndig/Byssepersonell:
• Ingen formelle krav
• Intern opplæring

Katie Payne 24.05.2013

About Anna Rogde

Facilities and capacity

Accommodation: 60 passengers within 5 nautical miles, 30 passengers on longer trips.

The saloon: An inviting saloon which can dine 30 guests.

Bar: Fully licensed

Cabins: 5 cabins in various sizes with a total of 12 beds.

Bathroom: 2 small bathrooms with toiletts, basin and handshower.

Galley: Our crew will prepare home made Norwegian cousine and serve your meals.

Laundry facilities: Washingmachine and tumbledryer.For booking: 00 47 920 18 848/ 00 47 18 380

History

Anna Rogde is a flat - topped schooner with two masts. She was launched
August 20, 1868, under the name of Anna af Bergen. Rigging for fore - and aft sail was completed the following year. The boat has a typical clipper hull and was built by Sigbjørn Birkeland from Bakke in Hordaland for a co-operative shipping company.

The freight business was expanding rapidly at the time Anna af Bergen was built. Perishable products such as fruit, tea and fish called for better ships which could get things to the markets faster. This led builders away from the prevailing rounded and flat hulls that sailed poorly in favor of more streamlined ones. This new type of schooner was also better at negotiating the skerries and islets, and it required a smaller crew than the former square-sailed boats. The newly-developed boats thus reduced both sailing costs and sailing time.

In 1872 the Hardanger shipper Isak Rogde purchased the vessel. The following year he moved to Kjøtta near Harstad and there started a family shipping business with the Anna Rogde that spanned three generations and continued until 1972.

The ship has made several trips to Spain, Portugal, and other lands on the Atlantic coast and on the Baltic Sea. Most of its sailing, however, has been in northerly waters, as far north as Archangelsk and Murmansk. There have also been dramatic moments, such as in 1889 when Anna Rogde was in a hurricane off the coast of Finnmark. The storm destroyed the rigging and the shipper had to order the mast cut down. But Anna Rogde made it though that time, too!

One is filled with great awe when one remembers the conditions under which sailors of that time lived: Vessels were driven by the wind; there was no communication between the ship and land; hudrographic charts were quite inaccurate; and the network of lighthouses was not built up in the North. The sextant was the only intrument they had.

In 1919 Anna Rogde received a one-cylinder Bolinder motor with 40 hp which functioned as makeshift when there was no wind. A wheelhouse was built; the main mast was shortened; and the foresail was fitted with a derrick.

The ship was laid up in 1972 by Per and Wilhelm Rogde, after having been used in freighting continuously since 1868.

In 1976 Anna Rogde was acquired by the brothers Aage and Magne Indahl. With support from the Norwegian Cultural Council and the Environmental Department they had the vessel restored to its original state. This was done in two operations in 1978 and 1986.

The Anna Rogde is probably the oldest schooner in the world. She is a year older than the famous Cutty Sark. Anna Rogde has now been returned to Harstad and is a beatiful attraction for the whole area. She has permanent anchorage at the Cultural Center wharf in Harstad.

'Friends of Anna Rogde'

The purpose of ' Friends of Anna Rogde' is to support the conservation and running of one of the world's oldest sea going schooners, as well as promoting common sense at sea and improving safety.

The crew you meet aboard Anna Rogde are all volunteers. You too are welcome to become a member of 'Friends of Anna Rogde'.

Technical information

Page under construction

Practical information

HOW TO DRESS
We recomend to always dress warmly, even in the summer. Good footwear with rubber soles. Hat and gloves. It can get quite chilly out on deck at sea."Anna Rogde" has 19 big, warm jackets to lend your party if you get cold.

FISHING
You are welcome to bring your own fishing equipment.

FACILITIES ONBOARD
You can bring your own sleepingbag or duvet covers.
* 2 toilets onboard
* 2 wash basin with handshower
* washing machine
* tumbledryer
* a galley with modern equipment

BAR
We have a fully licensed bar. You are not allowed to bring your own drinks onboard. You can by from our bar, cash only.

safety

Opplevelser til havs

Ski & Sail våren 2021

Dette konseptet gir deg tilgang til fjell du ikke kommer til med mindre du har egen båt! Med utgangspunkt i Harstad, er mulighetene for en unik fjellopplevelse mange! Vi har bl.a Andørja, Skandinavias mest fjellrike øy- bare et par timer unna. Dersom du er en uke ombord, vil du kunne besøke en ny øy, nesten hver dag, hvor alle har fjelltopper på rundt 1000 m.o.h. Vi har med lettbåt og kan ta dere i land i fjæra slik at ingen veier behøves å krysses- for den ultimate opplevelsen!

Kunden leier hele skuta og gruppa kan være på maks 8 personer nå pga smittevern.

Nærmeste flyplass: Harstad/Narvik Evenes. Det går flybuss til Kulturhuset, hvor skuta ligger og venter. Her vil vi møte dere.

Pris:

NOK. 25.000 pr dag eks mva. I prisen inngår alle måltider, mannskap, drivstoff og havneleie.


Toppturer i Harstad omegn

Anbefalte fjelltopper

Nona: 1012 moh
Skiable from April

Trolltind: 919 moh
Skiable from January out May

Lundenesgalten: 782 moh
Skaible from January out May

Skjellsvikgalten 987 moh
Skiable from January out May

Snøtind: 1215 moh
Skiable from January out May

Årbostadtinden 1179 moh
Skiable from February out June

Langlitinden 1277 moh
Skiable from January out June

Strandstind 1072 moh
Skiable all year around

Sætertinden 1096 moh
Skiable from January out May

Kongsviktinden 977 moh
Skiable from January out May

"Klippfisk"- Bacalao på Rogde familiegård, Kjøtta

 

Bli med på seiltur med historisk innhold. Du får høre historien om hardangerskipperen Isak Rogde som kjøpte skonnerten i 1872 og slo seg ned på den lille øya Kjøtta utenfor Harstad.

Her bodde familien gjennom 100 år og 3 generasjoner mens virksomheten gikk ut på fiske, tørking av fisk på bergene og videre salg av klippfisk lenger sør i landet med skonnerten som frakteskute.

Turen går til Kjøtta hvor du får besøke huset hvor familien Rogde bodde. Omvisning avsluttes med servering av ekte Bacalao før vi returnerer til Harstad. Som prikken over i´en er mannskapet du møter ombord kledd i tidsriktig antrekk anno 1872.

Sesong: Mai-sept

Lengde: 4 timer

Kapasitet: Maks 15 pers

Avgang: Kulturhuskaia i Harstad

Pris.:Kr. 17.000,-

Bacalao: 300,- pr. person

 

"Klyver" - bli medseiler på et ekte seilskip!

Ingen seilerfaring er påkrevd. Flere av våre seilere om bord deltok på gaffelriggseminar i 2018 og deler gjerne sin kunnskap.

Sette seil, prøve seil, manøvrer som stagvending og kuvending er noe av det du får ta del i. Opplev den spektakulære følelsen av fremdrift uten å høre en lyd, annet enn vinden som tar forsiktig i riggen. Terapi for kropp og sjel!

Mens vi driver fremover serverer vi Annas stormsuppe på dekk, for de som ønsker.

Vi klatrer opp på bommen og frem i nettet for å pakke seilene før vi mønstrer av

Sesong: April-oktober
Lengde: 4 timer
Kapasitet: 15 pers pga smittevern 
Avgang: Kulturhuskaia i Harstad
Pris: Kr. 17.000,-

"Breifokk"- skreddersy din egen tur med "Anna Rogde"

Du velger selv destinasjon, og servering fra vår meny.

Vi kan bidra til tilrettelegging på bakgrunn av dine ønsker, for eksempel skaffe forelesere, guider, sørge for underholdning eller lignende.

Sammen blir vi enige om reiserute og muligheter.

Meny

MENY

Prisene er oppgitt pr.pers 

Koldtbord  
Fenalår, spekeskinke, roastbeef, remulade, to sorter skinke krepsekabaret, røyket laks, krydderlaks, 2 sorter sild, frisk salat, dressing, potetsalat, italiensk salat, eggerøre, brød og smør
Varmrett: Kylling og karbonade
Kr. 265,-

Spekebord m/tørrfisk                                                                                        
Stekt spekeskinke med brie, Santakristina skinke, fenalår, choritzo pølse, mårpølse, spansk pølse, rømme, potetsalat, eggerøre, flatbrød. Tørrfisk til banking på dekk
Kr. 255,-        

Tex Mex                                                                               
Kjøttdeig, kylling klubber, kylling nachos, BBQ- bønner, maiskolber, qusedillas, salat, dressing, tacotubs/lefser, gucamale, ris og salsa saus
Kr. 255,-

Gryteretter                                                                     
Biff stroganoff  med ris, kr. 170,-                                                                                                               
Finnebiff med potetstappe, kr. 230,-                                                                                                  

Sjømannskost                                                                            
Saltkjøtt, flesk, kålrabistappe og ertesuppe.
Kr. 249,-

Baccalao m/olivenbrød
Kr 210,-                                                          

Tapasbord m/kyllingklubber                                                                   
Kr. 350,-

Reker m/tilbehør                                                                       
Kr. 149,-

Fiskesuppe   
Kr. 149,-

Lapskaus                                                                                     
Kr. 130,-

Fisk og skalldyrtallerken                                                                 
Kr. 165,-
 
Tapas tallerken                                                                               
Kr. 220,-

Koldttallerken                                                                                                 
Røkt laks fra Lofoten, eggerøre med purreløk, potetsalat, roastbiff, skinke, fenalår, spekeskinke, brød,
Kr. 145,-

Wrap med biff/kylling/taco                                                                       
Kr. 60,-

Baguette med:                                                                                                  
- Ost & skinke
- Roastbiff &remulade
- Røket laks & eggerøre
- Kylling &bacon
Kr. 85,-

 

 

 

 

 

 

Experiences on the oceand

Ski & sail Harstad

Come along on the schooner ‘Anna Rogde’
dating from 1868, on a magical winter
adventure.

The schooner has a large deck on
which to store equipment, sleeps 12 in 5 cabins,
and comes with a security- declared crew of 4 and a cook.

Combine sailing with back country skiing in Harstad area, 25 miles south of Lyngen
Live onboard with our crew, when conditions are right you can help hoisting sails.

The journey starts from Harstad to snow
covered peaks of over 1000m on the islands of
Grytøy, Andørja and Hinnøya, just a few hours
away. Our light boat takes you ashore – no
need to cross the road.

Try your luck at fishing and we will help you prepare the catch for dinner! This magnificent ship will take you safely to a new destination every day! Our local guide will take you up our great mountains where the view is breathtaking!

Booking and prices:
We arrange day, weekend and week- trips.
Contact us for further information and prices. +47 920 18 848 / email annarogde@stmu.no

Facilities:
• 5 cabins (2,3 og 4-berths)
• Two toilets and hand-shower
• A nice saloon and a licensed bar with all rights
• A modern equipped galley (We bring our own chef)
• Drying cabinet

OBS! You must have travel insurance and bring your own skiing equipment.
The prices do not include local guide and transportation to/from airport.

Airport: Harstad/Narvik Evenes. 45 minuttes bus -ride from the ship.

Back country skiing in Harstad-area

Recomended mountains

Nona: 1012 moh
Skiable from April

Trolltind: 919 moh
Skiable from January out May

Lundenesgalten: 782 moh
Skaible from January out May

Skjellsvikgalten 987 moh
Skiable from January out May

Snøtind: 1215 moh
Skiable from January out May

Årbostadtinden 1179 moh
Skiable from February out June

Langlitinden 1277 moh
Skiable from January out June

Strandstind 1072 moh
Skiable all year around

Sætertinden 1096 moh
Skiable from January out May

Kongsviktinden 977 moh
Skiable from January out May

"Klippfisk"
Sailing

Page under construction

"Breifokk"
Menu

page under construction

KONTAKT

Covid-19: For å ivareta smittevern ombord har vi redusert kapasitet til maks 15 gjester. I salongen benytter vi annethvert sete. Vi har bordsetting og servering ved bordene. På overnattingsturer er det kun en person pr. lugar dersom man ikke deler med et familiemedlem. 

For spørsmål/henvendelser, ta kontakt med oss!

Rederikontor: Merkurveien 21 9498 Harstad/Trondenesveien 122
Epost: annarogde@stmu.no
Mobil: +47 920 18 848

Administrasjon Sør-Troms museum

Trondenesveien 122
Tlf.: +47 770 18 380 

Booking og turer 2021: Se "Opplevelser til havs"