Kurs i tilstandsanalyse 2.-4. desember

Målgruppe for kurset er handverkere, ansatte i forvaltningen, eiere av kulturhistoriske bygg og andre som planlegger eller er i gang med restaureringsprosjekter. 

Sør-Troms museum og sametinget inviterer til kurs i tilstandsanalyse. 

Restaurering og vedlikehold av fredede og verneverdige bygg krever god planlegging og gode analyser. Kurset i tilstandsvurdering vil være til støtte i hele restaureringsprosessen, fra søknad om midler og planlegging til gjennomføring av restaurering. Målgruppe for kurset er handverkere, ansatte i forvaltningen, eiere av kulturhistoriske bygg og andre som planlegger eller er i gang med restaureringsprosjekter. Kurset vil gjennomføres på Lundbrygga på Sjøvegan og i felt i nærområdet.

Tid: 2.,3. og 4. desember 2020
Sted: Oppmøte Lundbrygga, Sjøvegan kl. 11:00 onsdag 2. desember.
Deltakelse: Kurset er gratis. Kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste på kr. 1000,- pr dag kan innvilges ved søknad.
Påmelding: frode@stmu.no / Spørsmål:  Frode Hansen 488 90 310                                                               
Påmeldingsfrist: 27. november

 

arkiv

Sommeren på Trondenes Historiske Senter

Utstillinger - Kafé - Levende middelaldergård - Stavkirkebygging - Hop-on, Hop off

Sommeren på Regionmuseet

Hemmestad Brygge - Lundbrygga - Skippergården - Grytøy Bygdetun - Krambuvika

Sommeren på Trastad Samlinger

Unikt museum og galleri åpent 29.juni - 6. august

Åpen dag Skjærstad Sildeoljefabrikk

Åpen dag Skjærstad Sildeoljefabrikk onsdag 7.juli fra 1100 - 1400. 

Åpen dag Sandtorg Bygdetun

Torsdag 1. juli holder vi åpen dag på Sandtorg Bygdetun i Sørvik fra 1100 - 1400. 

Utstillingsåpning

Fotoutstilling med deltagere fra NUK (Festspillene i Nord-Norge) fredag 25.6. klokken 16.00-18.00

Anna Rogde

F.o.m. 9.september er verdens eldste seilende skonnert tilgjengelig for nye eventyr!

Åpent galleri

Trastad Samlinger holder åpent galleri 29. mai. 

Utstilling og foredrag

Vi inviterer til foredrag med filmklipp i utstillingen "Forelsket og foraktet – norske kvinner og tyske soldater". Dato: 04.05, 07.05, 10.05, 25.05 og 27.05

Åpent / opening hours 2021