Populære emneord

Ung kvinne ombord i marinefartøy ved dampskipskaia i Harstad.

BLA

Mer informasjon på Digital Museum

Fotograf: Sevald Eilertsen/Harstad Tidende

Motiv:
Ung kvinne ombord i marinefartøy ved dampskipskaia i Harstad.

Avbildede steder:
Norge, Troms, Harstad, Sentrum, Dampskipskaia (Klubbskjæret), Kai 1

Historikk:
Ung kvinne ombord i marinefartøy ved dampskipskaia i Harstad - muligens er hun "Svarta Bjørn"? Fartøyet er sannsynligvis MTBen "Laks" (jfr. bilde STMU.F-00225-00002).

Årstall:
1970 - 1980