Populære emneord

Per Edvardsen og brødrene Ivar og Størker-Iver Størkersen på veien i Borkenes sentrum.

BLA

Mer informasjon på Digital Museum

Fotograf: Røkenes, Ola

Motiv:
Per Edvardsen og brødrene Ivar og Størker-Iver Størkersen på veien i Borkenes sentrum.

Avbildede steder:
Norge, Troms, Kvæfjord, Borkenes, uspesifisert

Historikk:
Lærer Per Edvardsen, skolestyrer Ivar Størkersen og broren Størker-Iver Størkersen på veien i Borkenes sentrum. Bildet er tatt fra trappen på Størkersens middelskole. Huset til høyre var bygd i 1897 av Hans Aas og tilhørte fra 1909 Julius Jacobsen, urmaker og sykkelreperatør. Han hadde verksted i bakgården. Huset ble revet i 1974. Huset til venstre ble bygget i 1917 og tilhørte Daniel Nøis. Det ble senere solgt til skomaker Andreas Pedersen. Kvæfjord kommune kjøpte huset og brukte det til gamlehjem (også kalt "fattighuset"). Kvæfjord El-verk hadde kontorer i kjelleren her. Størker-Iver Størkersen var bestyrer på el-verket. Fra 1955 til 1969 hadde også kommunens tekniske etat kontorer i 1. etasje, mens andre etasje ble leid ut til private. Huset ble revet ca. 1971.

Årstall:
1946