Populære emneord

Tyske soldater på patrulje, fotografert utenfor hytte.

BLA

Mer informasjon på Digital Museum

Fotograf: Danckwerts, Siegmund

Motiv:
Tyske soldater på patrulje, fotografert utenfor hytte.

Avbildede steder:
Norge, Troms, Harstad, Musvatnet (Musvannet) Norge, Troms, Harstad, Pevatnet (Pevannet)

Historikk:
Gruppebilde av tyske soldater, fotografert utenfor hytta ved stien mellom Pevannet og Musvannet. Soldatene bærer våpen og utrustning, og må være ute på patrulje. Bildet er fra fotosamlingen etter den tyske soldaten Siegmund Danckwerts. Danckwerts kom til Norge som soldat i 1940, og var her inntil 1943. Store deler av oppholdet må ha blitt tilbragt i Harstadområdet, men bildene viser at han også var innom Østlandet, Mosjøen, Lofoten og Narvik. Danckwerts var Unteroffizier da han kom til Norge, men må ha steget flere ganger i gradene i løpet av oppholdet, for han skal ha vært Leutnant da han ble sendt til østfronten rundt juletider 1943. Året etter falt han i nærheten av Minsk. Påskrift film: "Harstad 3 Kasfjord".

Årstall:
1941 - 1943