Populære emneord

Bebyggelse og landskap på Sjøvegan. Gamle Salangen kirke midt i bildet.

BLA

Mer informasjon på Digital Museum

Fotograf: Sevald Eilertsen/Harstad Tidende

Motiv:
Bebyggelse og landskap på Sjøvegan. Gamle Salangen kirke midt i bildet.

Avbildede steder:
Norge, Troms, Salangen, Sjøvegan

Historikk:
Bebyggelse og landskap på Sjøvegan. Gamle Salangen kirke midt i bildet. Påskrift: "Postkontoret på Sjøvegan".

Årstall:
1970 - 1978