Populære emneord

Bebyggelse på Sjøvegan. Postkontor til høyre, biler i forgrunnen.

BLA

Mer informasjon på Digital Museum

Fotograf: Sevald Eilertsen/Harstad Tidende

Motiv:
Bebyggelse på Sjøvegan. Postkontor til høyre, biler i forgrunnen.

Avbildede steder:
Norge, Troms, Salangen, Sjøvegan

Historikk:
Bebyggelse på Sjøvegan. Postkontor til høyre, biler i forgrunnen. Påskrift: "Postkontoret på Sjøvegan".

Årstall:
1970 - 1980