Populære emneord

Landskap og bebyggelse rundt Harstad stadion, fotografert fra nordhellingen av Harstadåsen. Hesjer i forgrunnen.

BLA

Mer informasjon på Digital Museum

Fotograf: Danckwerts, Siegmund

Motiv:
Landskap og bebyggelse rundt Harstad stadion, fotografert fra nordhellingen av Harstadåsen. Hesjer i forgrunnen.

Avbildede steder:
Norge, Troms, Harstad, Sentrum, uspesifisert Norge, Troms, Harstad, Parken, Harstad stadion

Historikk:
Landskap og bebyggelse rundt Harstad stadion, fotografert fra nordhellingen av Harstadåsen. Hesjer i forgrunnen. Bildet er tatt av den tyske soldaten Siegmund Danckwerts. Danckwerts kom til Norge som soldat i 1940, og var her inntil 1943. Store deler av oppholdet må ha blitt tilbragt i Harstadområdet, men bildene viser at han også var innom Østlandet, Mosjøen, Lofoten og Narvik. Danckwerts var Unteroffizier da han kom til Norge, men må ha steget flere ganger i gradene i løpet av oppholdet, for han skal ha vært Leutnant da han ble sendt til østfronten rundt juletider 1943. Året etter falt han i nærheten av Minsk. Påskrift film: "Harstad 3 Kasfjord".

Årstall:
1941 - 1943