Populære emneord

Tre tyske soldater.

BLA

Mer informasjon på Digital Museum

Fotograf: Ukjent tysk soldat

Motiv:
Tre tyske soldater.

Avbildede steder:
Norge, Troms, Harstad, uspesifisert

Historikk:
Tre tyske soldater i full utrustning. Siegmund Danckwerts til venstre. Bildet er fra fotosamlingen etter den tyske soldaten Siegmund Danckwerts. Danckwerts kom til Norge som soldat i 1940, og var her inntil 1943. Store deler av oppholdet må ha blitt tilbragt i Harstadområdet, men bildene viser at han også var innom Østlandet, Mosjøen, Lofoten og Narvik. Danckwerts var Unteroffizier da han kom til Norge, men må ha steget flere ganger i gradene i løpet av oppholdet, for han skal ha vært Leutnant da han ble sendt til østfronten rundt juletider 1943. Året etter falt han i nærheten av Minsk. Påskrift film: "Harstad 3 Kasfjord".

Årstall:
1941 - 1943