Populære emneord

Bebyggelse i Harstad, fotografert fra Jørns gate på Eineberget. I bakgrunnen ser vi M/S "Bretagne" som bakker ut fra dampskipskaia.

BLA

Mer informasjon på Digital Museum

Fotograf: Danckwerts, Siegmund

Motiv:
Bebyggelse i Harstad, fotografert fra Jørns gate på Eineberget. I bakgrunnen ser vi M/S "Bretagne" som bakker ut fra dampskipskaia.

Avbildede steder:
Norge, Troms, Harstad, St. Olavs gate, St. Olavs gate 29b Norge, Troms, Harstad, Harstad nordre, St. Olavs gate, St. Olavs gate 38, gnr/bnr : 60

Historikk:
Bebyggelse i Harstad, fotografert fra Jørns gate på Eineberget. St. Olavs gate 38 til venstre og midt i bildet St. Olavs gate 29B. I bakgrunnen ser vi M/S "Bretagne", som bakker ut fra dampskipskaia. Bildet er tatt av den tyske soldaten Siegmund Danckwerts. Danckwerts kom til Norge som soldat i 1940, og var her inntil 1943. Store deler av oppholdet må ha blitt tilbragt i Harstadområdet, men bildene viser at han også var innom Østlandet, Mosjøen, Lofoten og Narvik. Danckwerts var Unteroffizier da han kom til Norge, men må ha steget flere ganger i gradene i løpet av oppholdet, for han skal ha vært Leutnant da han ble sendt til østfronten rundt juletider 1943. Året etter falt han i nærheten av Minsk. Påskrift film: "Harstad 3 Kasfjord".

Årstall:
1941 - 1943