Grytøy Bygdetun

Et av Nord-Norges best utstyrte bygdetun!

Bygdetunet er med sine seks bygninger og over 4000 registrerte gjenstander, et av de best utstyrte bygdetun i Nord-Norge. Her kan man trekke inn fordums atmosfære av en kystkultur som er i ferd med å forsvinne, mens man lytter til de gamle motorenes rolige og veljusterte gange.

 

Hva er en "løysingsstein"? Hva er det å være "oppskjørta"? Hva er et "salmodikon", en "sneppert", eller en "koppemaskin"? Dette, og mye annet, kan en få greie på når en besøker Grytøy bygdetun. Bygdetunet ble offisielt åpna 20. juni 1969, under Festspillene i Nord-Norge. Det er med sine seks bygninger og over 3000 registrerte gjenstander et av de best utstyrte bygdetun i Nord-Norge.

I hovedbygningen er det 26 rom, med stort og smått. En del av rommene er utstyrt med møbler og ting som hørte til der, og en del er brukt til utstilling. I tillegg til hovedbygningen har Grytøy Bygdetun stabbur, fjøs med innredning, samt en låve med eldre jordbruksredskaper. En trøskemaskin med alle tannhjul av tre er et artig klenodium. Ved sjøen står et naust med nordlandsbåter, bruk og børnskap, samt motorhus med eldre båtmotorer og en liten rorbu. Her kan man trekke inn fordums atmosfære av en kystkultur som er i ferd med å forsvinne.

 

 

Hovedgården

Hovedgården ble fredet i 1942, og står stort sett slik den ble satt opp. Den er todelt og består av en del som ble bygd i 1770 og en fløy som ble tilbygd i 1824. Dette ble gjort for å spare materiale til en vegg – det er ikke gjennomgang mellom de to fløyene. Den eldste delen ble bygd av Hans Andreas Pedersen, født i 1725. Han kom fra Hundstad i Kvæfjord og ble gift med dattera på gården, Ane Hansdatter, født i 1725. Sønnen Arne bygde til en fløy, den vestre delen, i 1824, og samme slekta har bodd på gården så lenge den var i bruk. Familien levde av jordbruk og fiske – og de levde godt. I hovedgården er det 26 rom, med smått og stort. En del av rommene er utstyrt med møbler og ting som hørte til der, og en del er brukt til utstillinger.

Stabbur og fjøs er av ukjent alder.

Etter avtale med Tromsø Museum har bygdetunet også stilt ut noen av oldsakene som er funnet på Grytøya. Her kan man se både skiferkniver og pilespisser fra steinalderen og bronsesmykker fra vikingtid. Den meget fine samlingen av musikkinstrument viser at det har vært stor interesse for musikk i bygda.Håndarbeidsamlingen er rikholdig, og er en viktig dokumentasjon av det tradisjonelle kvinnearbeidet på landsbygda. Samlingen av skytevåpen, sabler og bajonetter, sivile og militære, vil interessere selv den mest kunnskapsrike på dette området. Av andre godbiter bør nevnes to kirkedører med dekor fra 1776.

I tillegg til hovedbygningen, har Grytøy Bygdetun stabbur, fjøs med innredning og låve med eldre jordbruksredskaper. En trøskemaskin med alle tannhjul av tre er et artig klenodium.

Ved sjøen står det naust med nordlandsbåter, bruk og børnskap, samt motorhus med eldre båtmotorer og en liten rorbu. Her kan man trekke inn fordums atmosfære av en kystkultur som er i ferd med å forsvinne, mens man lytter til de gamle motorenes rolige og veljusterte gange.

 

Grytøy bygdetun en perle av et bygdetun. Sikring og restaurering av anlegget har vært viktig. Brann og tyverianlegg ble montert i 1998. Det er ildsjelene på øya som skal ha honnør for alt arbeidet de har lagt ned i å få til et av de flotteste bygdetun i landsdelen! Grytøy Bygdetuns Venner er en aktiv forening som Sør-Troms Museum arbeider tett med på Grytøya. Det er de som holder sommeråpent og som har flere av arrangementene ved bygdetunet.

Det foregår for tiden et restaureringsprosjekt på hovedhuset. Restaurering tar tid, i og med at hovedhuset er både fredet og vernet. Håndverkerne på Sør-Troms Museum har gjort sin flid med å få bygningen så lik som mulig sitt originale utseende. Taket er skiftet tilbake i original stil, malingen er blandet slik som var vanlig ved byggeår og spikerne er støpt og smidd. Også materialet skal være så likt som mulig det originale. Vinduer er skiftet og lister byttet. Et bygg fra 1770 krever en del vedlikehold, men restaureringen er en fin læringsarena, både for museet og for studenter.

 

Info

ÅPENT / BOOKING

 

Sommersesong fra medio juni til medio august. Ellers åpent på forespørsel. 

 

Adresse: Lundenes, Grytøy

Telefon: 77 01 83 80

Epost: booking@stmu.no

 

Du kan også kontakte Grytøy Bygdetuns venner direkte:

• Tordis Lunde Sæter, 905 28 802

• Hans Lind-Hanssen, 992 59 190

• Per Pedersen, 971 41 426