Helleren Kraftverksmuseum

Generatoren på Helleren kraftverkmuseum

En omfattende elektroutstilling! Gamle Helleren kraftstasjon er en viktig del av vår industrihistorie. Kraftstasjonen ble satt i drift i 1958.

 

Kraftstasjonen ble satt i drift i 1958. Maskineriet, turbin og generator var fra 1907 og 1905 med en ytelse på 1,8 - og 2,83 MW. Generatorspenningen var 5,15 kV. Maskineriet i Helleren Kraftstasjon er unikt i landssammenheng. Anlegget er et lavtrykksanlegg og dimensjonene er enorme.

Ved siden av kraftverksmuseet står det nye anlegget. Kontrastene er store. Den tekniske utviklingen over de siste 100 år tydeliggjøres.

Helleren Kraftverksmuseum - Skånland Kommune

Helleren kraftstasjon er en viktig del av vår industrihistorie. Kontrasten til nyanlegget ved siden av, er et svært nyttig pedagogisk hjelpemiddel som kaster lys over den tekniske utvikling de siste 90 år.

Kraftstasjonen ble satt i drift i 1958. Maskineriet, turbin og generator var fra 1907 og 1905. Ytelsen var på 1,8 - og 2,83 MW. Generatorspenningen var 5,15 kV.

Hellernelva ble vedtatt utbygget i 1956. Gjennom en annonse i dagsavisene så miljøet i Grovfjord en mulighet til å skaffe seg et aggregat for en billig penge. Det var Tinfos papirfabrikk ved Notodden som på midten av 50-tallet ville skifte sitt gamle utstyr. Da hadde ASEA aggregatet fra 1905 vært i drift i 50 år ved Tinfos, og blant annet Sam Eyde hadde kjørt prøvedrift på fremstilling av kunstgjødsel på dette anlegget. Som vi vet ga denne vellykkede prøvedriften i leide lokaler på Tinfos grunnlaget for industrieventyret Norsk Hydro.

Vågsfjorden Kraftselskap slo til på annonsen og kjøpte utstyret fra Tinfos. I 1958 kunne man åpne med to Voith-turbiner fra 1907 og ASEA generatoren fra 1905. Regulatoren var nedslitt og en ny ble produsert. Frakten og monteringen av utstyret var en bragd. På dårlige nordnorske veier ble deler på opptil 20 tonn fraktet på slede frem til kraftstasjonen. 

Maskineriet i Helleren Kraftstasjon er unikt i landssammenheng. Anlegget er et lavtrykksanlegg og dimensjonene er enorme. Helleren er spesielt godt egnet for skolebesøk.

 

Info

ÅPENT / BOOKING

Åpent hele året i kontortid etter avtale.

Adresse: Helleren, Grovfjord i Tjeldsund kommune

Telefon:

  • Sentralbord 77 01 83 80
  • Hålogaland Kraft 77 04 25 00

Epost: booking@stmu.no