Kontakt

Sør-Troms Museum ønsker deg hjertelig velkommen til Trondenes Historiske Senter, Trastad Samlinger, S/S "Anna Rogde" samt et vidtfavnende natur-og kulturhistorisk Regionmuseum. Opplev vikingtid og middelalder, 1800-tallet og fiskerbondens hverdag, industrihistorie, andre verdenskrig og etterkrigshistoria, kald krig, Outsider Art mm.

Postadresse: Stiftelsen Sør-Troms Museum, administrasjon. Trondenesveien 122, 9404 Harstad
Besøkadresse: Trondenesveien 122, Harstad
+47 77018380, mandag-fredag kl. 09-15
E-post: post@stmu.no

Trondenes Historiske Senter

Postadresse: Trondenesveien 122, 9404 Harstad
Besøkadresse: Trondenesveien 122, 9404 Harstad
Sentralbord +47 77018380
E-post: booking@stmu.no

Trastad Samlinger

Postadresse: Trondenesveien 122, 9404 Harstad
Besøkadresse: Oscarsvei 6, 9475 Borkenes
Omvisning +47 90200662 / Sentralbord + 47 77018380
E-post: booking@stmu.no

Regionmuseet

Postadresse: Trondenesveien 122, 9404 HARSTAD
Besøkadresse: Lundbrygga, Sjøvegan sentrum
Sentralbord +47 77018380
E-post: booking@stmu.no

Anna Rogde

Postadresse: Trondenesveien 122, 9404 Harstad
Besøkadresse: Merkurveien 21, Harstad
Sentralbord +47 77018380 / Vakttelefon +47 92018848
E-post: annarogde@stmu.no

Ansatte

Administrasjon

Sabrina van der Ley Direktør
+47 96628490
Espen Bornø Kontorsjef
+47 90224442
Laila Enoksen Regnskaps- og administrasjonsmedarbeider
+47 99127652

Trondenes Historiske Senter

Tore Einar Johansen Avdelingsleder
+47 90106301
Mona Høydahl Museumspedagog
+47 97972389
Jørn Olsen Driftstekniker
+47 90171210
Marlene Svendsen Butikk- og bookingansvarlig
+47 48233358
Honna Havas Konservator
+47 91580878
Harriet M. Olsen Fotograf
+47 40094117
Børge Evensen Konservator
+47 45610475
Ingrid Moe Gårdsbestyrer Trondenes Middelaldergård / Markedsansvarlig
97584803

Trastad Samlinger

Simone Romy Ritter Avdelingsleder
+47 47484460
Åse Smith Løvås Konservator
+47 47977944
Silje Gulstad Museumspedagog
+47 90200662

Regionmuseet

Frode Hansen Avdelingsleder
+47 48890310
Lene Sigrunn Hansen Konservator
+47 45613157
Jan-Ivar Trones Konservator
+47 915 55 574
Sigri Skjegstad Lockert Museumspedagog
+47 97580548
Vidar Larssen Tradisjonshåndverker
+47 47652135

Anna Rogde

Katie Payne Avdelingsleder
+4792018848