Ole Ottesastua

I Tore Hunds rike

På Øvergården ved foten av Frihågen på Bjarkøy står det vesle nyrestaurerte huset som bærer navnet Ole Ottesastua. Denne typiske nordnorske bygningen fra ca. 1870 er nå satt tilbake til original stand.

 

Selve Ottesastua gir et godt innblikk i den trangboddhet som var vanlig helt fram til 1960 tallet. I dette lille huset med sine små og for oss sjarmerende rom, bodde det opptil 9 personer. Husets største rom - bestestua - var kun i bruk i julehøytiden. Mye kan tyde på at Øvergårdstunet hvor Ole Ottesastua står, også har vært hjemplassen til Tore Hund. Ottesastua står nemlig på toppen av en meget stor gårdshaug.

Bjarkøy har mange severdigheter å by på. Et besøk i Ottesastua kan kombineres med en vandring i kulturstien på Bjarkøy, et besøk på kanonen fra 2.verdenskrig, jerbanen eller en guidet tur på det nye båtmuseet til Bjarkøy slekts og historielag. Mer om båtmuseet kan du lese her: bshl.no

Ole Ottesastua på Øvergården

På Øvergården ved foten av Frihågen står den vesle nyrestaurerte huset som bærer navnet Ole Ottesastua. Sør-Troms Museum har i samarbeid med Bjarkøy museum og Bjarkøy kommune brakt denne typiske nordnorske bygningen fra cirka 1870 tilbake til original stand. Huset er godt dokumentert og arbeidet med de interiørmessige aspekter som møblering etc. vil fortsette enda en stund. 

Selve Ottesastua gir et godt innblikk i den trangboddhet som var vanlig helt fram til 1960 tallet. I dette lille huset med sine små og for oss sjarmerende rom, bodde det opptil 9 personer. Husets største rom, bestestua, var kun i bruk i julehøytiden. Et besøk i Ottesastua bør kombineres med en vandring i kulturstien på Bjarkøy. Dette er virkelig en vandring gjennom historien.

Bjarkøy kalles med rette Sagaøya i nord. En rekke arkeologiske funn og et stort antall faste fornminner i terrenget forteller om rik historie utenom det vanlige. Bjarkøykjelen, Europas største Vestlandskjel, ble funnet i Øvergårdsmyra, og navn som Tore Hund og Bjarne Erlingson skulle vekke assosiasjoner til norgeshistorien i vikingtid og middelalder. Bjarkøygodset var viden kjent gjennom store deler av middelalderen og historikerne vet å fortelle at landets største godseiere skrev sitt hjemsted som Bjarkøy på 12-1300 -tallet.

Mye kan tyde på at Øvergårdstunet hvor Ole Ottesastua står, også har vært hjemplassen til Tore Hund. Ottesastua står nemlig på toppen av en meget stor gårdshaug. Her har generasjon på generasjon etterlatt noe fra sitt liv og virke. Matrester, gjødsel, jernskrammel og fiskeslo. Hus har blitt revet eller brent ned, og blitt erstattet med nye oppå de gamle. Slik vokser en gårdshaug i høyden og kan anta formidable dimensjoner. Kulturlagene rundt Ottesastua er minst 1,5 meter tykke og hele gårdshaugen strekker seg 100 meter nord-sør og 150 meter øst-vest. Gårdsbosetningen på Øvergården strekker seg langt tilbake i tid. Den sterke posisjon Tore Hund hadde på begynnelsen av 1000-tallet viser at hans ætt nok hadde vokst seg sterk over lang tid før han trår fram på den nasjonale arena.

Tore Hund var en norsk høvding fra Bjarkøy, som på denne tiden var et sentrum for finnehandelen. Han tilhørte det øverste sjiktet blant de norske kysthøvdingene i 1020-årene. Tore Hund var ofte på handels- og vikingeferd til Bjarmeland (Nord-vest Russland) og var en stund lendmann for Olav Haraldson. Han er mest kjent for å ha drept Olav Haraldson den hellige under slaget på Stiklestad i 1030. Dette gjorde han for å hevne sin brorsønn Asbjørn Selsbane fra Trondenes, som tidligere hadde havnet i konflikt med kongen og av den grunn måtte avgå med døden.

Langs en veistrekning på fire kilometer fra Nergårdsvika i nord over landtunga til Øvergårdsvika i sør ligger det spor fra mer enn tusen år. I Nergårdsvika ligger lett synlige nausttufter. Et stornaust som har ligget her, har hatt plass til et mektig skip større enn både Gokstad- og Osebergskipene. En halv kilometer fra Nergårdsvika står en minnebauta over Tore Hund. Bronserelieffet av Svein Haavardsholm viser en dramatisk scene fra opptakten til kongedrapet på Stiklestad i 1030. Like bak bautaen ruver Bjakøy kirke, ei tømret korskirke som ble flyttet hit fra naboøya Sandsøy i 1885. Kirka ble bygget i 1765, men både døpefonten og prekestolen er fra 1600-tallet.

Fra kirka går kulturstien videre til bautasteinen "Pila" og gårdshaugen på Øvergård. På Øvergård ligger Bjarkøy Bygdemuseum med Ole Ottesastua. Like ovenfor stua ligger Frihågen, en gravplass fra jernalderen. Her er det registrert minst tolv gravhauger og -røyser. Nedenfor Ole Ottesastua ligger Øvergårdsvika. Også her er det gravplass, og tufter etter to naust med plass til noe mindre skip enn i Nergårdsvika.

Kulturstien starter ved hurtigbåtkaia og er en fin tur i sommerhalvåret. Det meste av veien kan også kjøres med bil. Stien er den del av prosjektet "Fotefar mot nord - En kulturhistorisk reise i Nord-Norge og Namdalen" og teksten over er hentet fra boka med samme navn.

 

 

Info

ÅPENT / BOOKING

Åpent hele året etter avtale. 

 

Adresse: Øvergård, Bjarkøy

Telefon:

  • Sentralbord, 77 01 83 80
  • Museumsvert Rasmus Bendiksen, 476 00 874

Epost: booking@stmu.no