Salangen Bygdetun

En smak av de gode gamle dager, i vakre omgivelser på Prestbakken

Salangen Bygdetun ligger i Øvre Salangen i et vakkert og fruktbart jordbruksområde. Hit kom nybyggere sørfra og ryddet jorda på slutten av 1700 tallet.

 

På 17-1800 tallet flyttet folk fra sør til Indre Troms. Årsaken til migrasjonen var at folk ville skape seg ei bedre fremtid i nord. Fram til i dag har folk beholdt mye av sin egenart, sin dialekt, sine mattradisjoner og byggeskikker. Salangen bygdetun inngår i denne blandingskulturen mellom sør og nord.

Samlingen består av 7 bygninger, samtlige flyttet fra sitt opprinnelige miljø og satt opp på tunet. Her finnes våningshus, fjøs, stabbur, løe, bu, smie og mølle. Bygdemuseet har ei fin samling på omtrent 1500 gjenstander. Mesteparten består av husgeråd og møbler til våningshuset, et komplett skomakerverksted og diverse snekkerutstyr. Våningshuset er også kalt ”Limostua” etter familien Limo som bodde her. Våningshuset er ei to etasjers bygning, som ble oppført i 1870.  Det er interiørutstilling i alle rom.

 

 

 

Info

ÅPENT / BOOKING

Museet er åpent på forespørsel. 

 

 

Adresse: Prestbakken, Øvre Salangen. 4 km fra RV851 

Telefon: Sentralbord, 77 01 83 80

Epost: booking@stmu.no