Salangsverket

Ruiner etter et jernmalm-eventyr

I dag står ruinene i Salangen som et vitne om ville ”Klondyke-tilstander”, og en påminnelse om at alt er forgjengelig.

 

På en odde innerst i Salangen står de enorme kroppene av det gamle Salangsverket. I veggene sitter også minnene om et ”Klondyke” med kaotisk tilstrømming og katastrofepreget uttømming. Det var før kalkylene kunne fortelle at videre drift ikke var lønnsom. I dag er de høyreiste konstruksjonene på vei tilbake til naturen og minner oss om at alt er forgjengelig.

Ha en historisk dag ved Sør-Troms Museum! 

 

 

Historien om et "Klondyke"

Etableringen av Salangsverket hadde sin bakgrunn i funn av jernmalm som ble gjort ved Storhaugen, et fjellområde 7-8 km nordøst for Salangsverket. Utskipinga tok til i 1910 etter bare tre års anleggstid. Før industrialiseringa var ikke betalt arbeid, i form av penger, vanlig. Betalt arbeid kunne man nå få i Salangen, og man kunne kjøpe seg goder med penger. Flere hundre mennesker kom til Salangen for å få seg arbeid. Dette ga ringvirkninger lokalt. Handel og servicenæringer vokste frem. Sentrum som da var Sjøvegan, ble flyttet til Medby. Her vokste det frem kafeer, frisør og butikker.

Men virksomheten foregikk ikke lenge. Allerede i 1912 var det imidlertid definitivt slutt på utskipinga av malm fra Salangsverket. Kommersiell virksomhet ble nedlagt og Medby opphørte som sentrum i Salangen. Det finnes flere teorier på hvorfor det tok slutt – fra påstanden om at det var opprustningsindustrien i Europa som holdt liv i Salangsverket, til klimaforholdene,- vanskelige snøforhold sammen med store høydeforskjeller ga stor belastning på utstyret, og kan ha medvirket til nedtrappingen. Den mest brukte forklaringen er at malmen ikke holdt et høyt nok kvalitetsnivå, prisen sank, og det dukket opp skjerp andre steder, som for eksempel på Svalbard, med større potensial.

Info

ÅPENT / BOOKING

Utendørsmusem i Salangen. Sør-Troms Museum tilbyr guide dersom ønskelig.

 

 

Telefon: Sentralbord, 77 01 83 80

Epost: booking@stmu.no