Sandtorg Bygdetun

En beretning om hverdagen til den nordnorske fiskerbonden

På Sandtorg Bygdetun står 6 bygninger innenfor et begrenset og oversiktlig område. Hovedhuset "Ursinstua" er fra ca. 1789. Her finnes Harstads gamle fengsel, i tillegg til fjøs, stall og en smie. Velkommen til en reise tilbake i tid!

 

Gjennom årene har det vært samlet inn en rekke gjenstander til bygdetunet. I Ursinstua finnes husgeråd, møbler, tekstiler og klær som til sammen gir et godt innblikk i fortidens levemåte for den nordnorske fiskerbonden. Smia og stallen har verktøy og utstyr knyttet til de viktige oppgavene smeden hadde i bygda. I lensmannsarresten er det også utstilt er rikholdig utvalg av tidligere tiders redskap og verktøy.

Sandtorg Bygdetun

Bygdetunet ligger i Sørvik 18 km sør for Harstad sentrum og ble stiftet allerede i 1970. Et aktivt frivillig arbeid gjennom årene har gjort plassen vel verdt et besøk.

På Sandtorg Bygdetun vil man finne 6 bygninger innenfor et begrenset og oversiktlig område. Våningshuset "Ursinstua" er fra ca. 1789. Ursinstua kalles også gjerne lensmannsgården. Bak den vakre rødmalte stua ligger den okergule "lensmannsarresten" fra 1820.

Denne bygningen sto opprinnelig i Harstad sentrum, i byskillet på Seljestad og var altså fengselet i Harstad. Videre har Sandtorg bygdetun to såkalte lågfjøs, en stall og en smie. Smia sto opprinnelig i Harstadbotn nærmere Harstad sentrum.

Gjennom årene har det vært samlet inn en rekke gjenstander til bygdetunet. I Ursinstua finnes husgeråd, møbler, tekstiler og klær, som tilsammen gir et godt innblikk i fortidens levemåte for den nordnorske fiskerbonden. Smia og stallen har verktøy og utstyr knyttet til de viktige oppgavene smeden hadde i bygda. I lensmannsarresten er det også utstilt et rikholdig utvalg av tidligere tiders redskap og verktøy. Bygdetunet har i alt rundt 900 katalogiserte gjenstander.

På Bygdetunet blir det jevnlig avholdt åpne dager med ulike aktiviteter. Slåttedag med ljå og hesteslåmaskin, veving og karding har vært populære aktiviteter ved flere anledninger.

Som for flere av de andre bygdetunene i museumsregionen har Sør-Troms Museum satset på sikring av dette fine anlegget.

Info

ÅPENT / BOOKING

Omvisning kan bookes for grupper.

 

Gratis omvisning for barnehager og grunnskoler 

 

Adresse: Sørvik, Harstad

Telefon: 77 01 83 80

Epost: booking@stmu.no