Skandfer Arkivet

Om Skandfersamlingen

Nils Skandfer (1870 - 1954) var båtbygger og verftseier, opprinnelig fra Renså i Skånland. Han var sentral i moderniseringen og motoriseringen av den nordnorske fiskebåtflåten på tidlig 1900-tall, og designet og bygget skøyter, klippere og kuttere som fikk omdømme som meget gode båter.

Arkivet etter båtbyggeriet er blitt spredt blant flere institusjoner og privatpersoner. Sør-Troms Museum har båtbyggeriets utgående korrespondanse, bestående av tjueto innbundne bøker på totalt rundt 14.500 sider. Brevene her inneholder blant annet detaljerte beskrivelser og tekniske spesifikasjoner til fartøyene som bestilles. Arkivmaterialet etter Skandfer har dermed stor bevaringsverdi, og er en viktig kilde til kunnskap om Skandfers virksomhet og fartøyene han bygget.

Korrespondansearkivet er nå digitalisert i sin helhet, og detaljregistrert ned på brevnivå. Forhåpentligvis vil dette både skjerme originalmaterialet, samtidig som det blir enklere for brukere å finne frem i dette svært interessante materialet. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Helgeland Museum, og med støtte fra Norsk Kulturråd.

Mer om Skandfer:
Artikkel om Nils Skandfer på Lokalhistoriewiki.no

Arkivkatalog på Arkivportalen:
Arkiv PA 3 Skandfers Båtbyggeri (kommer).

Hvordan Lete I Samlingen

Hver protokoll har sin egen side – navigér til ønsket protokollside ved hjelp av menyen under til venstre. Hvert enkelt skriv i protokollene er der listet opp og registrert med opplysninger om:

  • dato
  • mottager
  • adresse
  • type skriv
  • evt. merknader

Informasjonen ligger i utgangspunktet listet opp etter brevnummer, men kan sorteres alfabetisk ved å klikke på pilsymbolene i øverste linje på hver kolonne. Ved å klikke på lenken helt til høyre på hver linje får man opp en pdf.fil med det ønskede brevet.

Om man ønsker det kan man også «bla» i en .pdf-fil som inneholder hele protokollen. Klikk «Se hele protokollen» øverst på protokollsiden. I disse kan man «bla» seg frem og tilbake ved hjelp av scrollefunksjonen i .pdf-dokumentet. Dette er kanskje mest nyttig om man vil skumlese seg gjennom bøkene i kronologisk rekkefølge.

Om man vil søke i materialet kan man gjøre dette enten som et søk i hele arkivet, eller ved et søk i én bestemt protokoll. Søk i hele arkivet gjøres fra denne siden, via søkeboksen under til høyre. Her kan man søke på mottager, adresse og type skriv. Søkeresultatene vil listes som enkeltskriv under, med lenke til det digitaliserte dokumentet til høyre på hver linje. Alternativt, om man vil begrense søket innenfor én protokoll, så kan man søke eller «bla» seg gjennom materialet innenfor bare én protokoll. Da må man først gå inn på siden for den ønskede enkeltprotokollen (meny under til venstre), og bruke søkefeltet til høyre på siden man kommer til.

For all søking er det verdt å huske at opplysningene er registrerte i sin opprinnelige språkdrakt, som mange ganger skiller seg fra moderne bruk. Det gjelder særlig stedsnavn, men også personnavn kan være stavet på originale måter. Prøv å bruke «aa» isteden for «å»,»ö» istedenfor «ø», erstatt a-endelser med en-endelser osv. Det gjelder å prøve seg frem. Noen ganger har ord også vært vanskelige å tolke, så feillesninger fra vår side forekommer selvsagt også.

Velg protokoll

Klikk på pil

Søk i alle protokoller