Tilbud til skolene

Vandreutstillinger fra STMU

Foto: Onga i Gammeldagan

«Onga i gammeldagan» er en foto- og vandreutstilling fra Sør-Troms Museum som skoleklassene kan bruke selv. Utstillingen består av 14 innrammede fotografier i A3-størrelse fra Harstad og omegn, i hovedsak fra ca. 1900-1960. Bildene viser ulike sider ved barnas hverdag, både i arbeid og lek. Her er det mye å lære om klær, leker, øving, arbeid og hvordan det så ut i Harstad-området i gammeldagan. Utstillingen er selvforklarende, og klassene står fritt til å selv bestemme hvordan de vil bruke den. Vi håper at bildene kan bidra til diskusjon og økt forståelse for barns situasjon før og nå.

Boksen inneholder 14 fotografier, en tekst til hvert bilde og forslag til tema som kan diskuteres.

Informasjons- og formidlingshefte følger med.

Utstillingen er gratis.
Henvend dere til museet for bestilling.